Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 5-2021

Gjør plogen din en så god jobb som den kan?

Plogen er et viktig middel i økologisk ugraskamp. I lenkene finner du god litteratur om plogen og viktigheten av at den er rett innstilt.
Veien til bedre pløying – en veiledning av Kjell Mangerud. Dette er et hefte på 46 sider. Her finner du det meste om innstillig av plogen og om hvordan du skal se hva som er feil hvis pløgsla ikke er perfekt. Vel verdt å ta en titt på! 
På nlr.no finnes det kortere artikler om pløying, så ta et søk der om du er intressert.
Kontakt ditt lokale NLR kontor om du ønsker en gjennomgang av innstilling av din egen plog hjemme hos deg. Økologisk rådgivningsavtale kan benyttes dette.

Nytt gjenlegg i år?


Du lurer kanskje på når den gamle enga skal fornyes? Tenk gjennom engas dreneringstilstand, ugrassituasjonen, avlingsnivå og omfanget av kjøre- og vinterskader. Så kan du vurdere kostnader opp mot nytte av å fornye eller å fortsette å drifte gammelenga. 
Og lønner det seg med dekkvekst på gjenlegget? Ved å følge lenkene under kan du få nyttige innspill.
 

Såvare til økologisk eng - sats på kløveren

Det er små endringer i det økologiske såvaretilbudet i år i forhold til i fjor. Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig innsatsfaktor i økologisk engdrift, og rett sortsvalg her er viktig for næringsforsyninga i enga, og dermed produksjonen og varigheten. Artsrike blandinger gir mer trygghet for avlingsstabilitet og varighet.

Raigras er ikke bare raigras

Foredling i Norge har nå gitt oss sorter av raigras som overvintrer brukbart i vintre uten for mye barfrost. Raigras er uansett ikke arten for langvarig eng, men kan øke både mengde og kvalitet i grovfôret om en velger rett sort til rett formål.

Gladsak for sauenæringa!

Mattilsynet kom med en gladsak for sauenæringa i siste nyhetsbrev fra de; det var ingen funn av fotråte hos sau i 2020!

I mange år har bønder, myndigheter og landbruksforvaltningen arbeidet med å utrydde den smittsomme dyresykdommen fotråte. Nå gir arbeidet resultater. I fjor var det ingen prøver som påviste fotråtesmitte hos sau. Det er også godt nytt for dyrevelferden.

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/