Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 11-2021

Fagmøteserie økomelk Tine og NLR:
Årets surfôr og bruken av det

10. november klokka 11.00 - 12.30 har Elin H. Sikkeland, NLR og Anitra Lindås, TINE en samtale på Teams  om årets økologiske grovfôrkvalitet og bruken av. Link sendes til påmeldte noen dager før møtet.

Finn kompostplassen din

Når inneforingssesongen begynner er det greitt å ha avklart hvor du skal legge opp kompostmateriale.  Det gjør arbeidet enklere om logistikken er klar og det er god plass til å mellomlagre komposteringsmateriale.  
 
Det er mye som kan komposteres og det er viktig å ta vare på slike ressurser for å bygge jordsmonn og gjødsle opp jorda. Dessverre ligger det gamle rundballer med og uten plast på på mange jordekanter. Der bør de ikke være! De gjør god nytte for seg i en kompost.  
Gjennom inneforingssesongen blir det både fôrrester fra foringa, kassert fôr fra silo og mislykka rundballer og møkk etter avskraping og opprydding i utegangerkve. Dette lagres opp i ulike hauger på komposteringsplassen og hver av haugene bør være lett tilgjengelig på kompostplassen, om det må kjøres til kompostplassen flere ganger i løpet av vinteren.  
 
Annet mer permanent materiale som skal brukes i komposten bør også lagres på kompostplassen, slik at det er lett å nå alle fraksjoner når komposten skal legges opp og at det også kan tilsettes mer materiale ved behov ved evt. snuing av komposten.  

Foto: Ragnhild Renna

Kurs i kompostering av fast husdyrgjødsel

NORSØK med Sissel Hansen i spissen, arrangerer webinar den 12. november kl 12-14.
Reidun Pommeresche gjør siste finish. (Foto: Sissel Hansen)
Webinaret er for gårdbrukere, rådgivere og andre interessert i behandling av fast husdyrgjødsel/talle og annet organisk avfall fra gården.
Sted: Webinaret blir sendt på ZOOM.
Tid: 12. november kl. 12-14.

Månedens gårdsreportasje

Otto og kona Solgunn Ekker driver gård på Statland i Namdalseid kommune. Solgunn er lærer i full stilling, så Otto har hovedansvaret for drifta. De overtok gården i 1990, og etter inspirasjon fra en nabo la han om gården til økologisk drift og startet levering av økologisk melk i 2006. Gården er på 280 dekar fulldyrka, noe er innmarksbeite


Gårdsreportasje

Lønnsomme kyr er mest klimavennlige

NIBIO ha sett på klimaavtrykket hos 8 økologiske og 10 konvensjonelle  melkebruk. Konklusjonen er at det er en vinn - vinn sammenheng mellom økonomi og miljø. i denne undersøkelsen kom de økologiske brukene best ut på klima. Samtidig fant forskerne at det ikke er noen stor forskjell mellom arbeidsbelasting mellom de to driftsformene.

Bør du sjekke pH status før våren?

De fleste steder nærmer det seg siste frist for å få tatt ut jordprøver. Lovkravet er at jordprøvene ikke må være mer enn 8 år gamle, men vi anbefaler å ta ut oftere. Har du areal som skal pløyes til våren hvor jordprøvene er mer enn 5 år, anbefaler vi å ta ut en jordprøve i høst. Det er ikke mindre viktig å ha kontroll på pH i økologsik drift, kløveren er avhengig av god pH tilstand i jorda for å fiksere nitrogen.

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/