Møte- og kursoversikt for NLRØ

Her finner du en oversikt over møter og kurs som NLRØ arangerer. Vi linker også til andre arrangører dersom det er av interesse for våre medlemmer. 

 
 
Klikk på kurssted og tid for å komme til påmeldingssiden for arrangementet

 
 
VARME  ARBEIDERKURS

Program: 
Sertifiseringsordningen, lover og forskrifter,  brannteori, brannverntiltak før, under og etter arbeidet, og praktiske slokkeøvelser
Eksamen

Instruktør:
Våre instruktører og kursledere har bred erfaring fra det brannfaglige miljøet. Vår kursleder på dette kurset er Baard Frøyland, FK-HMS og brannmann

Pris:
Kr. 1850,- medlem NLR Østafjells HMS.
Kr. 1950,- medlem NLR Østafjells.
kr.  2050,-.for andre
Dette inkluderer kursmateriell, sertifikatkostnader og lunsj.
Gjensidige Hallingdal og Modum, Sigdal og Krødsherad sponser sine kunder kr. 500,-.


Sokna 22. Januar 2020 kl. 16.00

Rødberg 11. febr 2020 kl 16.-22

Asker 13. febr 2020 kl 16 - 22

Morgedal Hotell 29. Febr kl. 10.00 2020

Påmeldingsfristen er en uke før kurset.
 


AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN

Tidspunkt: kl. 08.15-18.00.

Det tas forbehold om nok påmeldte for å sette i gang kurs.

Pris kr. 2400,- for fornying
       kr. 2600,- for første ganrg.
Inkluderer kursmateriell, varmt måltid og eksamensavgift

Buskerud vgs., Buskerudveien 134, 3340 Åmot
Førstegangsbrukere og fornying
Torsdag 12.03.2020, teori og praksisdag. Eksamen fra kl. 16.15.

 
Felleskjøpet Gol, Husøynvegen 2, 3550 Gol
Førstegangsbrukere og fornying
Torsdag 02.04.2020, teori og praksisdag. Eksamen fra kl. 16.15.

 
Felleskjøpet Kongsberg, Skrubbmoen 9, 3619 Skollenborg
Førstegangsbrukere og fornying
Onsdag 04.11.2020, teori og praksisdag. Eksamen fra kl. 16.15.
Tidspunkt: kl. 08.15-16.00. Eksamen kl. 16.15-18.15Det tas forbehold om nok påmeldte for å sette i gang kurs.
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart!
Kontaktinfo for bindende påmelding:


PRAKTISK HMS KURS

Kursets tema:
Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse - Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap - Brann- og el.sikkerhet – Arbeidsgiveransvar - Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:
        Veiledning - 3 timer i gruppe med lærer
        E-læring - 6 timer egenstudie e-læring
        Gårdsbesøk - 3 timer i gruppe med lærer

Pris:
kr. 1900 Medlem NLR Østafjells HMS
Kr. 2500 Medlem NLR Østafjells
Kr. for andres. 
 og deltaker nr. 2 fra samme virksomhet: kr. 1300,-

23. mars 2020 Sokna 
klikk her for påmelding

24. mars 2020 Lampeland
klikk her for påmelding

25. mars 2020 Buskerud 
klikk her for påmelding

26. mars 2020 Hemsedal
klikk her for påmelding

Påmeldingsfristen er en uke før kurset.


 


SMÅGNAGERKURS

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.
Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.
Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

Onsdag 29. januar kl. 10.00, FK Drammen, Svend Haugsgt. 5, Drammen

Onsdag 12. Februar kl. 10 Rødberg Hotell

Tirsdag 18. februar kl. 10.00, FK Kongsberg, Skrubbmoen 9, 3619 Kongsberg
 

Tirsdag 25. februar kl. 10.00, FK Gol, Husøynvegen 2, 3550 Gol

Tirsdag   3. mars kl. 10.00, Grønt Fagsenter, Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Tirsdag 20. oktober kl. 10.00, FK Drammen, Svend Haugsgt. 5, Drammen


Påmeldingsfristen er en uke før kurset


 
 
MASKINFØRERKURS

Det er krav om sikkerhetsopplæring på maskiner (gravemaskin, hjullaster, dumper m. fl.) med større effekt enn 15kW eller 20.4 hk. Kurset er på 32 timar teori og 8 timer grunntrening som gjelder alle maskintyper; eit minimumskrav for å føre alle anleggsmaskiner.

Instruktør; Kristiansand Truckopplæring ANS.

Pris; kr 7250,- for medlem av  Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, -kr 8500,- for andre.

Tid/sted:  26-29. Mars. 2020  på Nome vgs. avd.  Ulefoss Klikk her for påmelding

Tid/sted:  23.-26. april/  Åmot, Modum Klikk her for påmelding


Kurs og møter som andre arrangere som kan være av interesse for våre medlemmer

Bestille tjenester av NLRØ

Under har du en oversikt over enkelte av de tjenester NLRØ leverer. 

Trenger du gjødselplan trykk her

Trenger du jordprøver trykk her

Trenger du funkjsonstesting trykk her

Trenger du rådgiving eller andre tjenester  trykk her

Skal du hjelpe noen med å melde seg inn i NLRØ trykk her