Møte- og kursoversikt for NLRØ

Her finner du en oversikt over møter og kurs som NLRØ arangerer. Vi linker også til andre arrangører dersom det er av interesse for våre medlemmer. 

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen medfører at kursavgiften faktureres fullt ut. Kurs faktureres normalt to dager etter påmeldingsfristen, med forfall 7 dager senere eller på kursdagen. 


 
 
Klikk på kurssted og tid for å komme til påmeldingssiden for arrangementet

 
 
AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN

Tidspunkt: kl. 08.15-18.00.

Det tas forbehold om nok påmeldte for å sette i gang kurs.

Pris kr. 2400,- for fornying
       kr. 2600,- for første ganrg.
Inkluderer kursmateriell, varmt måltid og eksamensavgift

Nome vgs, Søve,Søvevegen 8, 3830 Ulefoss
Førstegangsbrukere og fornying, 
f
Fornying, mandag 9.mars Kl. 8.00, Førstegangs kurs, Mandag 16.mars 2020 Kl. 8.00, Pris:  2000 KrBuskerud vgs., Buskerudveien 134, 3340 Åmot
Førstegangsbrukere og fornying
Torsdag 12.03.2020, teori og praksisdag. Eksamen fra kl. 16.15.

 
Felleskjøpet Gol, Husøynvegen 2, 3550 Gol
Førstegangsbrukere og fornying
Torsdag 02.04.2020, teori og praksisdag. Eksamen fra kl. 16.15.

 
Felleskjøpet Kongsberg, Skrubbmoen 9, 3619 Skollenborg
Førstegangsbrukere og fornying
Onsdag 04.11.2020, teori og praksisdag. Eksamen fra kl. 16.15.
Tidspunkt: kl. 08.15-16.00. Eksamen kl. 16.15-18.15Det tas forbehold om nok påmeldte for å sette i gang kurs.

Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart!
Kontaktinfo for bindende påmelding:


VARME  ARBEIDERKURS


Program: 
Sertifiseringsordningen, lover og forskrifter,  brannteori, brannverntiltak før, under og etter arbeidet, og praktiske slokkeøvelser
Eksamen

Instruktør:
Våre instruktører og kursledere har bred erfaring fra det brannfaglige miljøet. Vår kursleder på dette kurset er Baard Frøyland, FK-HMS og brannmann

Pris:
Kr. 1850,- medlem NLR Østafjells HMS.
Kr. 1950,- medlem NLR Østafjells.
kr.  2050,-.for andre
Dette inkluderer kursmateriell, sertifikatkostnader og lunsj.
Gjensidige Hallingdal og Modum, Sigdal og Krødsherad sponser sine kunder kr. 500,-.

,

Morgedal Hotell 29. Febr kl. 10-16

Påmeldingsfristen er en uke før kurset.
 


SMÅGNAGERKURS

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.
Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.
Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.


Tirsdag 18. februar kl. 10.00, FK Kongsberg, Skrubbmoen 9, 3619 Kongsberg
 

Tirsdag 25. februar kl. 10.00, FK Gol, Husøynvegen 2, 3550 Gol


Tirsdag   3. mars kl. 10.00, Grønt Fagsenter, Buskerudveien 134, 3340 Åmot


 Mandag 09. mars og torsdag 19. mars, som kvedskurs over to kvelder Kl. 18.00 på Århus gård, Århusvegen 191, 3721 Skien

Torsdag 19. mars 2020, FK Hønefoss 
Ankersgate 22, 3513 Hønefoss


Tirsdag 20. oktober kl. 10.00, FK Drammen, Svend Haugsgt. 5, Drammen

Påmeldingsfristen er en uke før kurset 


PRAKTISK HMS KURS

Kursets tema:
Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse - Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap - Brann- og el.sikkerhet – Arbeidsgiveransvar - Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:
        Veiledning - 3 timer i gruppe med lærer
        E-læring - 6 timer egenstudie e-læring
        Gårdsbesøk - 3 timer i gruppe med lærer

Pris:
kr. 1900 Medlem NLR Østafjells HMS
Kr. 2500 Medlem NLR Østafjells
Kr. for andres. 
 og deltaker nr. 2 fra samme virksomhet: kr. 1300,-


26. februar 2020 Skien
Klikk her for påmelding

11.mars 2020 Seljord
Klikk her for påmelding

23. mars 2020 kl.1900-2200 Sokna 
klikk her for påmelding

24. mars 2020 kl.1900-2200 Lampeland
klikk her for påmelding

25. mars 2020 kl.1900-2200 Buskerud 
klikk her for påmelding

26. mars 2020 kl.1900-2200 Hemsedal
klikk her for påmelding

15. april 2020 Gvarv
Klikk her for påmelding

Påmeldingsfristen er en uke før kurset. 


BRUK AV MOBIL I DRIFTA.

Gjennomgang av mulighetene i og bruk Skifteplan mobil.

Andre Aktuelle apper, og erfaringsutveklsing mellom deltakerne. 

Pris: 200 kroner (til dekning av serverinG)

Dette kurset gir best innføring i Skifteplan Mobil
Vi viser også noen andre apper vi mener er nyttige.

Maks 10 deltakere på hvert kurs.

Vi sender ut beskrivelse av hvordan Skifteplan Mobil installers på mobil før kurste for de som vi gjør gjødselplan for. 


17.Febr 19.30-22.30 Solstad Hotell

På de tre neste kursen får vi besøk av dekningsbilen til NLR. Har du dekning? Les mer her

18.Febr 18.00-22.00 Byggerhuset på Frøtvedt, Røyken

19.Febr 18.00-22.00 Sole Hotell, Noresund

20. Febr 18.00-22.00 Landbrukets hus, Gvarv

25.Febr 19.00-22.00 Vinje Kommunehus

25.Febr 19.00-22.00 Grønt Fagsenter, Buskerud

4. Mars 19.00-22.00 Fyresdal Kommunehus

 4.Mars 19.00-22.00 Fosseholm, Vestfossen

4. Mars 19.30-22.30 Prestfoss

5. Mars 19.00-22.00 Århus Gård. 

Påmelding en uke før kurset.

Kursholder er en av disse rådgiverne i NLRØ:

Juni S. Karlsen
Aslak Botten 
Erik Hørluck Berg
 


Vårmøter korn 2020

Medlemsmøte for kornmedlemmer med gjennomgang av nyheter og aktualiteter før en ny vekstsesong.
Møtene holdes av våre rådgivere og har fokus på anbefalinger for kommende vekstsesong. Spesielt i forhold til plantevern og gjødslingsstrategier.
Vi vil i tillegg presentere noen forsøksresultater fra 2019 og aktiviteter og aktuelle prosjekter som gjennomføres i vekstsesongen 2020.

25.Mars 18.00-21.30 Benterudstua Ringerike 

31.Mars 18.00-21.30 Holth pensjonat Hokksund

01.April 18.00-21.30 Søve (Nome VGS) Ulefoss

 


 
 
Fangvekster i korn som jordforbedring, klimatilpasning og klimatiltak

NLR Østafjells inviterer til fagmøter om fangvekster i korn 12. februar på Søve i Ulefoss, og 19. februar på Grønt fagsenter på Buskerud gård, Åmot. Se programmet her.

Klikk her for mer informasjon om programmet

Klikk her for påmelding Åmot 19. Februar kl. 17.30 til 21.00


MASKINFØRERKURS

Det er krav om sikkerhetsopplæring på maskiner (gravemaskin, hjullaster, dumper m. fl.) med større effekt enn 15kW eller 20.4 hk. Kurset er på 32 timar teori og 8 timer grunntrening som gjelder alle maskintyper; eit minimumskrav for å føre alle anleggsmaskiner.

Instruktør; Kristiansand Truckopplæring ANS.

Pris; kr 7250,- for medlem av  Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, -kr 8500,- for andre.

Tid/sted:  26-29. Mars. 2020  på Nome vgs. avd.  Ulefoss Klikk her for påmelding

Tid/sted:  23.-26. april/  Åmot, Modum Klikk her for påmelding


Kurs og møter som andre arrangere som kan være av interesse for våre medlemmer

Bestille tjenester av NLRØ

Under har du en oversikt over enkelte av de tjenester NLRØ leverer. 

Trenger du gjødselplan trykk her

Trenger du jordprøver trykk her

Trenger du funkjsonstesting trykk her

Trenger du rådgiving eller andre tjenester  trykk her

Skal du hjelpe noen med å melde seg inn i NLRØ trykk her