Møte- og kursoversikt for NLRØ

Her finner du en oversikt over møter og kurs som NLRØ arangerer. Vi linker også til andre arrangører dersom det er av interesse for våre medlemmer. 

 
 
Klikk på kurssted og tid for å komme til påmeldingssiden for arrangementet

 
 
Varme arbeiderkurs

Program: 
Sertifiseringsordningen, lover og forskrifter,  brannteori, brannverntiltak før, under og etter arbeidet, og praktiske slokkeøvelser
Eksamen

Instruktør:
Våre instruktører og kursledere har bred erfaring fra det brannfaglige miljøet. Vår kursleder på dette kurset er Baard Frøyland, FK-HMS og brannmann

Pris:
Kr. 1850,- medlem NLR Østafjells HMS.
Kr. 1950,- medlem NLR Østafjells.
kr.  2050,-.for andre
Dette inkluderer kursmateriell, sertifikatkostnader og lunsj.
Gjensidige Hallingdal og Modum, Sigdal og Krødsherad sponser sine kunder kr. 500,-.

Felleskjøpet Gol 22. okt 2019

Felleskjøpet Kongsberg 6. November 2019

Påmeldingsfristen er en uke før kurset.


Praktisk HMS Kurs

Kursets tema:
Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse - Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap - Brann- og el.sikkerhet – Arbeidsgiveransvar - Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:
        Veiledning - 3 timer i gruppe med lærer
        E-læring - 6 timer egenstudie e-læring
        Gårdsbesøk - 3 timer i gruppe med lærer

Pris:
kr. 1900 Medlem NLR Østafjells HMS
Kr. 2500 Medlem NLR Østafjells
Kr. for andres. 
 og deltaker nr. 2 fra samme virksomhet: kr. 1300,-

Buskerud VGS 24. Oktober 2019

Gol 19. November 2019

Påmeldingsfristen er en uke før kurset.


Smågnagerkurs

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.
Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.
Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.
Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

Solstad Hotell, Gol 21. Oktober 2019.

Påmeldingsfrsit en uke før kurset


 
 
Autorisasjonskurs plantevern

Tidspunkt: kl. 08.15-18.00.

Det tas forbehold om nok påmeldte for å sette i gang kurs.

Pris kr. 2400,- foir fornying
       kr. 2600,- for første ganrg.
Inkluderer kursmateriell, varmt måltid og eksamensavgift

Felleskjøpet Kongsberg 7. November 2019.

Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart!


 
 
Kurs og møter som andre arrangere som kan være av interesse for våre medlemmer

"La oss prate om det"

Målgruppe: framtidige, tidligere og nåværende eiere av gårdsbruk – flere generasjoner er velkomne
Dato: lørdag 9. november 2019 kl 10 – 16 inkl. lunsj
Sted: Grønt Fagsenter, Buskerud Gård, Buskerudveien 134, 3340 Åmot
Pris: Kr 300,- pr pers for lunsj og kaffe. Påmelding: Klikk her for påmelding – påmeldingsfrist 1. november

Arr: Prosjektet Framtidsretta landbruk - Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud Næringshage, slofjorden Frukt og Bør, NLRØ


Klikk her for fullstendig invistasjon

Bestille tjenester av NLRØ

Under har du en oversikt over enkelte av de tjenester NLRØ leverer. 

Trenger du gjødselplan trykk her

Trenger du jordprøver trykk her

Trenger du funkjsonstesting trykk her

Trenger du rådgiving eller andre tjenester  trykk her

Skal du hjelpe noen med å melde seg inn i NLRØ trykk her