September 2019
3.-5.

Program

Helhetlig jordvurdering med fokus på visuelle metoder 
 

Sted: Kvithamar
Overnatting: Scandic Hell Stjørdal
 

Tirsdag 3. september

10:30

Oppmøte og registrering på Kvithamar
(tidligere NIBIO forskningsstasjon)

10:45

Velkommen og presentasjonsrunde
Kjersti Berge, NLR 

11:15
 

Introduksjon av kurset
Reidun Pommeresche, NORSØK

11:30

Matjordlagets økosystem
Økologi, funksjoner, sammenhenger, kretsløp, karbonlagring i jord og humus.
Reidun Pommeresche, NORSØK og Hege Sundet, NLR

12:30

Lunsj

13:30

Jordlappen - visuell metode for bedømming av jordkvalitet 
Introduksjon av 10 indikatorer for kvalitetsvurdering av jorda
Reidun Pommeresche

15:30

Makrofauna i jord - meitemark og spretthaler
Mangfold, litt systematikk, øvelser med stereolupe, lære 4 meitemarkarter og se hovedgrupper av midd og spretthaler
Reidun Pommeresche

18:30

Avreise til Scandic Hell for 
middag og overnatting 

Onsdag 4. september

08:30

Mikorlivet i Jorda
Økologi og suksesjon av bakterier, sopp og encella dyr i jord, viktig for næringssirkulasjon og biologisk danna jordstruktur.
Katelyn Solbakk, Mikroliv og Hege Sundet, NLR

09:30

Mikrolivet i jorda - hva kan vi finne i praksis?
Vi  bruker mikroskop og ser på prøver av ulike typer jord med innhold av sopphyfer, protozoer, bakterier, nitrogenfikserende bakterier og arbuskulær mykorrhiza.
Katelyn Solbakk og Reidun Pommeresche

12:00

Lunsj

12:30

Deltagerne gjennomfører Jordlappen ute i felt i grupper. 
Vi ser også på medbrakte jordprøver
Reidun Pommeresche m.fl.

14:30

Pause

15:00

Oppsummering Jordlappen 

16:00

Rådgiving innen jord og jordhelse i NLR 
Erfaringer og mål
Kjersti Berge m.fl.
- Å stille riktig diagnose
- God kommunikasjon med bonden
- Råd om tiltak
- Rådgivingsformer 

18:00

Avslutning for dagen og transport til hotellet for middag og overnatting

Torsdag 5. september

8:00

Tekstur og praktisk visuell vurdering av dette
Jan Roger Sørby, Eurofins

9:00

Utbredelse og egenskaper til jordsmonn på dyrka jord
Kartlegging av jordsmonn i Norge - hvorfor og hvordan. Hvordan arbeider jordkartleggere i NIBIO? Hva kan vi lære av deres arbeidsform og hvordan kan kunnskapen tas i bruk til nytte for bonden? Litt teori og praktisk demonstrasjon og øving ute i felt.
Åge A. Nyborg, NIBIO

11:00

Lunsj

11:30

Øving i bruk av jordlappen og helhetlig jordvurdering 
Gruppearbeid ute med vurdering jord på ulike felt og diskusjon om råd

13:30

Diskusjon etter gruppearbeidet i felt

14:30

Avrunding og evaluering av kurset

15:00

Hjemreise