_______________________
Frukt- og bærseminaret 2019Velkommen til to spennende dager på Gardermoen. Her forventes over 200 personer tilknyttet til Frukt - og bærnæring i Norge. I pausene kan du besøke firmaene rundt omkring på hotellet og møte kolleger fra hele landet.


 
 
Veibeskrivelse

I år er vi på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen til hotellet går
Shuttlebuss S44 - rett utenfor ankomsthallen (8 minutter). Vi gjør oppmerksom på at bussen koster 70,- per vei/per person. 

For kjørebeskrivelser bruk linken under.


Veibeskrivelse

Påmelding og pris

Følg link under for påmelding.
Frist for påmelding: 

Kursavgift bærseminar: 1 700 kr
Kursavgift fruktseminar: 850 kr
Overnatting og dagpakker ved hotell kommer i tilegg.

Priser hotell:
Tilslutning:   1 179 kr per person i enkeltrom.
Helpensjon: 1 800 kr pr. pers/dag i enkeltrom
                    1 700 kr pr. pers/dag i dobbeltrom
Dagpakke:   656 kr pr. person/dag.


Klikk her for påmelding

 
 
 
 
Dag 1 -  Tirsdag 12. mars

10.00-10.30 Kaffe og besøk hos utstillere

10.30-10.40 Velkomst ved NLR

10.40-11.05 Innlegg fra leder i Norges Bondelag v/Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

11.05-11.35 Hvordan kan framtidige frukt- og bærprosjekter være nyttige for produsenter v/Anne Kari Skjørdal, Oslofjorden frukt og bær

11.35-12.00 Presentasjon av utstillere

12.00-12.30 Status plantevernmidler for frukt og bær v/Sigrid Mogan NLR 

12.30-13.00 Godkjenning av plantevernmiddel v/ Ronny Berdinesen, Mattilsynet

13.00-14.00 Lunsj og besøk ved stand

14.00-14.30 Sprøytestrategi og råtefjerning i jordbær v/ Jan Karstein Henriksen NLR Agder og Jørn Haslestad NLR Innlandet

14.30-15.00 Resistens i småplanter av jordbær v/Jørn Halslestad, NLR Innlandet og Katherine Nielsen, NIBIO

15.00-15.30 Resultater fra resistensregistreringer og resistensreduserende tiltak - Graskimmel v/Katherine Nielsen og Arne Stensvand, NIBIO

15.30-16.00 Kaffe og besøk ved stand

16.00-16.30 Resultater fra resistensregistreringer og resistensreduserende tiltak - Spinnmidd v/Nina Johansen, NIBIO

16.30-17.00 Resultater fra UV-Bio v/Nina Johansen, NIBIO

17.00 Årsmøte i Norges Bærdyrkerlag

20.00 Middag (inkludert i helpensjon)


Dag 2 - Onsdag 13. mars

09.00-09.20 Jordbærløft i Nord-Norge v/Steve Saltemark

09.20-10.00 IPV i jordbær - resultat fra forsøk hos dyrkerne (SMARTCROP-prosjektet) v/Nina Trandem, NIBIO

10.00-10.30 Kaffe og pausebuffet
Besøk ved stand


10.30-11.00 Import og salg av jordbærplanter; erfaringer og utfordringer fra siste fire år v/Tor Kjetil Kongsrud, Norgro

11.00-11.30 Produksjonsklare jordbærplanter – plantestørrelser og plantetettheter 2016 – 2018 i tunnel. Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

11.30-12.00 Kaffe og besøk ved stand

12.00-12.30 Optimal sprøyteteknikk i jordbær v/ Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

12.30-13.00 Optimal sprøyteteknikk i bringebær v/ Rune Vereide, NLR Vest

13.00-14.00 Lunsj i restauranten og besøk ved stand

14.00-14.30 Nye bringebærsorter v/Nikki Jennings, James Hutton Institute, Scotland

14.30-15.00 Trefiber som substrat til jordbær (Bærkraft) v/Thomas Woznicki, NIBIO

15.00-15.30 Langskudd bringebær v/Anne Vintland, NLR Agder

15.30 Avslutning v/NLR


 
 
 
 
Dag 1 - Tirsdag 12. mars

10.00-10.30 Kaffe og besøk hos utstillere

10.30-10.40 Velkomst ved NLR. Fellesdel med bær til lunsj.

10.40-11.05 Innlegg fra leder i Norges Bondelag v/Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

11.05-11.35 Hvordan kan framtidige frukt- og bærprosjekter være nyttige for produsenter v/Anne Kari Skjørdal, Oslofjorden frukt og bær

11.35-12.00 Presentasjon av utstillere

12.00-12.30 Status plantevernmidler for frukt og bær v/Sigrid Mogan NLR 

12.30-13.00 Godkjenning av plantevernmiddel v/Ronny Berdinesen, Mattilsynet

13.00-14.00 Lunsj (i utstillerlokalet) og besøk ved stand

14.00-14.30 Fruktdyrkingen i nabolandet Finland. Eplesorter, hva er aktuelt og hva skal vi ikke prøve? v/Pernilla Gabrielsson, Åland husholdningsselskap (Foredrag på Svensk)

14.30-15.00 Hva produserer vi i Norge. Sorter og volum. Hvordan skal vi dekke markedet framover? v/Leif Øye, GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS)

15.00-15.15 Jordanalyser til epler. Det er høyt innhold av fosfor i jordanalysene i  referansefeltene. Skal vi endre gjødselpraksis?  v/Kristin Nymoen Paulsen,  NLR Vest.

15.15-15.30 Gjødsling til epler. Kva ekstra kan en forvente av gjødselvanning i forhold til kvalitet og avling? v/ Gaute Myren, NLR Viken.

15.30-16.00 Kaffe og besøk ved stand


16.00-16.30 Lagerprosjekt i NLR - lagertyper og prinsipp for kjøling; Torgeir Tajet, NLR Viken

16.30-17.00 Nye muligheter for lagring av frukt. Hvilke lagertyper er bra, viktige moment ved høsting og innlagring, pakking og salg.  v/Pernilla Gabrielsson, Åland husholdningsselskap (Foredrag på Svensk)

17.00-17.20 Identifisering av pollensortar til plomme ved hjelp av DNA analysar v/Mekjell Meland, NIBIO

17.20-17.40 Kva grunnstammer høver i pæresorten Celina? DNA analysar gjev informasjon om pollensortar til pære v/Mekjell Meland, NIBIO
 
17.40-17.50 Korleis endrar insektspresset seg ved klimaendring? Funn av blodlus i eple, viklarar og plommeveps NLR/NIBIO.

17.50-18.10 Integrert plantevern mot bladlus og sugere v/Bjørn Arild Hatteland, NIBIO

18.10-18.20 Økonomi, dekningsbidrag, v/Gaute Myren, NLR Viken

18.20-18.30 Farmable. Hva kan moderne registeringsverktøy gi oss?

18.30-18.50 Mine erfaringer med høstemaskin i eple. Jarl Olav Rugtveit, dyrker i Telemark

18.50 Avslutning

20.00 Middag (inkludert i helpensjon)


 
 
 
 
Olav Etnestad