Påmelding til seminar om lyng- og villbrann 2023

Fyll inn dette skjema for å melda deg på. 
Seminaret blir fredag den 24. november kl. 10.00 - 16.00, på Stemnestaden leirplass, Grindevegen 87, 5570 Aksdal. 
Oppdatert program på nettsida til NLR Rogaland. 

Registrering
Fornamn
Etternamn
E-postadresse
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobiltlf.
Merknad
Eg vil melda meg på dette seminaret

Kva er din bakgrunn?

Har du matallergiar eller andre kommentarar?