Søknad om deltakelse som mentor i Mentorordninga i landbruket i 2024 

Søknadsfrist er 1. desember 


Du vil bli kontaktet av regionkontakt straks søknaden din er blitt behandlet etter søknadsfrist.

Fornavn
Etternavn
E-post
Postnummer
Poststed
Fylke
Mobil nr. med +47
Alder
Dersom du er medlem i NLR, i hvilken enhet?
Det er ikke krav om å være medlem i NLR for å delta som mentor.
Hvilken faglig utdannelse har du?
Kryss av for høyeste, relevante utdannelse.
 
Hvor lang praktisk erfaring har du innen landbruket?
Skriv ned antall år, og oppgi periode
Innen hvilke fagområde kan du bidra som mentor?
Kryss av for aktuell produksjon

 
Er det andre opplysninger vi bør vite om?
Konkretiser: