Søknad om deltakelse som ny bonde i Mentorordninga i landbruket i 2024. 

Søknadsfrist er 1. desember. 


Du vil bli kontaktet av regionkontakt straks søknaden din er behandlet etter søknadsfrist.

Fornavn
Etternavn
E-post
Postnummer
Poststed
Fylke
Mobil nr. med +47
Alder
Dersom du er medlem i NLR, i hvilken enhet?
Du trenger ikke være medlem for å bli med i ordningen
Vi oppfordrer deg til selv å tenke ut hvem du vil ha som mentor.
Jeg ønsker meg følgende mentor:
Hvilken faglig utdannelse har du?
Kryss av for høyeste, relevante utdannelse.
 
Andre relevante opplysninger om min utdannelse:
Hvilke produksjon(er) har du i dag?
Kryss av for aktuell produksjon.


 
Innen hvilket fagområde trenger du mentorbistand (ett konkret fagområde)?
Kryss av for kun ett fagområde og konkretiser behovet/ønsket ditt under.

 
Du skal ha et klart mål med deltakelse i Mentorordninga i landbruket. Konkretisering vil synliggjøre behovet ditt.
Jeg ønsker å være med i Mentorordninga i landbruket fordi: