Invitasjon til Fagdag og årsmøte Norsk Løkdyrkerforening

Norsk Løkdyrkerforening og Norsk Landbruksrådgiving ønsker alle løkprodusenter i landet velkommen til fagdag i løk 15.februar 2022 fra kl 09.00-14.00. Etter fagdagen avholdes årsmøte i Norsk Løkdyrkerforening fra ca. kl. 14.20. Fagdagen og årsmøtet avholdes digitalt på Teams.

Deltagelse på fagdagen koster kr 400 for medlemmer i Norsk Løkdyrkerforening/Norsk Landbruksrådgiving, kr 500 for andre.

Faktura for deltagelse kommer på e-post i etterkant av fagdagen

Påmeldingsfrist 8.februar. Når påmeldingsfristen er gått ut vil du få tilsendt en lenke  som du klikker på for å delta.

Velkommen!

Påmeldingsskjema
Fornavn
Etternavn
Firma
E-post adresse
Fakturaadresse
Organisasjonsnummer
Mobil nr. med +47
Deltagelse