Jeg er kjent med vedtektene for NLR Agder og ønsker å bli medlem

Vi registrerer medlemsopplysninger som du har definert under innmelding, samt oppdaterte opplysninger fra Produsentregisteret til bruk for kontingentberegning, utsending av relevant informasjon og kontakt med deg som medlem. Hensikten er å kunne følge opp din relasjon til oss.