Påmelding kurs "Praktisk HMS-arbeid"

Kurset går består av to samlinger: En samling med teori, ca 3t., og en samling hvis vi tar en vernerunde på et gårdsbruk.

Det er også en egenstudie-del på data som må gjøres mellom samlingene for at kurset skal bli godkjent.

Registrer her

Fornavn
Etternavn
E-post*
Fakturamottaker
Fakturaadresse
Postnummer
Poststed
Mobilnummer
*Faktura sendes til oppgitt e-postadresse
Hvilket kurs ønsker du å delta på?
Dato for teori-delen. Varighet 3t.Er du HMS-medlem?
Rabatt kun for HMS-medlemmerNLR Rogaland kan lagre og bruke min kontaktinformasjon.