GPS-festede jordprøver fra NLR Øst
Høsten 2021

Kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
E-post
Vegadresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
Er du medlem av NLR Øst?


Hvilke gårds- og bruksnummer skal det skal tas prøver på?
Vennligst fyll inn nummer på alle bruk det skal tas prøver fra. Vi trenger kommune, gårds- og bruksnummer til å skrive ut kart før vi tar prøver. Eksempel: Lillestrøm 35/1 eller 3030/35/1.
Hvor stort areal skal det tas prøver av?
Oppgi hele arealet i dekar.
Har du planer om å spre husdyrgjødsel på hele eller deler av prøvearealet?
Husdyrgjødsel kan påvirke prøveresultatene. Vi ber derfor om at det ventes med å spre til vi har tatt prøver.


Skal hele eller deler av arealet jordarbeides i høst?
Jordarbeiding (harving og pløying) øker slitasje på både folk og utstyr og vi ønsker at så lite som mulig av arealet er jordarbeidet før prøvetaking.


Er det tatt prøver på hele eller deler av arealet tidligere?
Der det er tatt prøver tidligere vil vi bruke de gamle prøvepunktene til å ta nye prøver i.
Tidligere GPS-jordprøver og/eller kommentarer
Hvis du har GPS-jordprøver tidligere, opplys om hvilket år og hvem det var som tok ut prøvene (Skolmat/Seinseth eller Eurofins/Konrad Bjoner). Har du evt andre opplysninger som kan være relevante i forbindelse med jordprøvetaking hos deg?
Jeg godtar følgende betingelser