Innmeldingsskjema for Norsk landbruksrådgiving Viken
Fornavn
Etternavn
E-post
Firma / Gårdsnavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Produsentnummer
Mobil
Telefon
Organisasjonsnummer
Gårdskommune
Kommunenummer
Gårdsnummer
Bruksnummer
Ønsker du å tegne HMS-avtale?


Ønsker du å abonnere på fagbladet Økologisk Landbruk til medlemspris?
Pris for abonnement: 370,- per år for medlemmer i NLR (Normalpris 470,-)

Jeg er kjent med vedtektene for NLR Viken og ønsker å bli medlem.

Personopplysninger