Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2019/2020

Kursa til NLR Rogaland legg mest vekt på jordbruksproduksjon. Andre næringar/produksjonar har likevel også høve til å delta.
Språk for kursopplegg og eksamen er norsk.
Vi minner om at det er krav om dokumentert yrkesmessig behov for å få autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmiddel. Sjå info på mattilsynet.no.

Dette er kurs for både fornying av bevis og bevis for første gong

Fyll ut for bindande påmelding innan 10 dagar før kursstart. 

Sjå meir info om kurset på rogaland.nlr.no.
 
Fyll ut for å melde deg på
Vennligst skriv telefonnummer med +47
Førenamn
Etternamn
E-postadresse
Mobilnummer med +47
Firmanamn
Fakturaadresse
Postnummer
Poststad
Er du medlem i Norsk Landbruksrådgivning?
Skal du fornye eller ta beviset for første gong?


Har du matallergiar eller andre kommentarar eller spørsmål?