HMS avtale

Jeg er allerede medlem i Norsk Landbruksrådgiving Agder, og ønsker i tillegg å tegne en HMS avtale. En HMS-avtale koster kr 2.200,- pr år. I tillegg koster det kr 1.100,- for hvert ekstra familiemedlem. Les mer om:

HMS Tjenesten
Prisliste
 

Samtykke
Vi registrerer opplysninger som du har definert under personalia, til bruk for kontingentberegning, utsending av relevant informasjon og kontakt med deg som medlem. Hensikten er å kunne følge opp din relasjon til oss.