KARTLEGGING AV KONKRETE TILTAK FOR NY GIV NYTT LIV PROSJEKT.Storfebøndene i nordre Nordland

Ditt navn (valgfritt)
Bokommune
1. Dersom du skal endre på din drift vil du selge melkekvoter eller leie den ut?


2. Vil du sikre at produksjonen forblir i kommunen?Andre forhold du legger vekt på
3. Har du planer om å bygge om til løsdrift?4. Har du behov for assistanse til planlegging av en fremtidsretta driftsbygning?Hvis Ja, hva slags assistanse?