KARTLEGGING AV KONKRETE TILTAK FOR NY GIV NYTT LIV PROSJEKT.Småfebøndene i nordre Nordland

Ditt navn (valgfritt)
Bokommune
1. Har du planer om mer rasjonelle driftsbygninger?Hvilke behov har du for å komme i gang med planene?
2. Dersom du ønsker å øke produksjon hva er de største utfordringer?