Innmeldingsskjema for Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Bedriftsnamn registrert Brønnøysund
Organisasjonsnummer eller personnummer
Produsentnummer
Kontaktperson: Fornamn
Kontaktperson: Etternamn
E-post
Bekreft e-post
Vegadresse m/husnr
Postadresse (dersom ulik vegadresse)
Postnummer
Poststad
Mobil
Type medlemskap


Kva type rådgjevar ønskjer du å bli kontakta av?Eg ønskjer HMS-avtale
HMS-avtalen kostar kr 2200 per år for hovudmedlem.

Dersom du driv økologisk eller er interessert i økologisk landbruk, kan du bestille fagbladet Økologisk Landbruk her
Bladet kostar 370,- per år for medlemar i NLR (Normalpris 470,-)

Eg ønskjer faktura på:
kryss av for korleis du ønskjer faktura.Merknadar
Dersom du har spørsmål, kommentarar, bestillingar eller andre merknadar, kan du skrive dei her:
Skjemaet er utfylt av Consort
I vervekampanjer fyller representanter fra firmaet Consort ut skjemaet for deg.Eg har lese vedtektene

JA, eg gir mitt samtykkje til behandling av personopplysningane mine slik det er beskrive på https://vest.nlr.no/om-oss/personvern/ og vil at NLR Vest sender meg relevant informasjon på e-post og sms basert på mine interesseområde.