PÅMELDING
Fyll ut skjema for å melde deg på fyrstehjelpskurset

Fyll inn kontaktinformasjon
Namn
E-post
Adresse (fakturaadresse)
Postnummer
Sted
Mobil
Fødselsdato (dd.mm.åååå)
Ynskjer du å melde på fleire frå same bruk?
Skriv namn på deltakar nr 2 her
Eg melder meg på kurset i


Medlemsopplysningar
Dersom du eller andre på garden er medlem, kryssar du for "er medlem" og skriv kva namn medlemskapen står på. Fleire val er mogleg. 
JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet på https://vest.nlr.no/om-oss/personvern/ og vil at NLR Vest sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.