Registrer deg som medlem hos Norsk Landbruksrådgiving Agder
 

Opplysninger om nytt medlem
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Epostadresse
Produsentnummer
Mobiltelefon
Annen telefon
Organisasjonsnummer
Gnr/Bnr
Fødselsdato: DD.MM.ÅÅÅÅ
Produksjon
Grovfôr fulldyrka, daa
Engfrø, daa
Korn, daa
Potet, daa
Grønnsaker, daa
Frukt, daa
Bær, daa
Ingen produksjon ennå (sett kryss)
Driver du økologisk?
HMS
Helse, miljø og sikkerhet (landbrukets HMS tjenester).
HMS kurs
Obligatorisk kurs for deg som har ansatte eller innleid arbeidskraft
Jeg ønsker startpakka!
Unge bønder under 35 får automatisk startpakka. For deg som er 36 eller over vil det være lønnsomt dersom du har mer enn 8 skifter og krav til årlig gjødselplan. Tilbudet er til deg som ikke har vært medlem før og kan bare brukes en gang.


Full pris eller redusert pris
For deg med produksjon under 50 daa gras/korn/engfrø, under 10 daa potet, eller under 5 daa bær/frukt/grønnsaker, gir vi tilbud om å kunne velge medlemskap til redusert pris, altså kun grunnkontingent. Vær klar over at du da IKKE vil motta f.eks vekstnytt eller kunne benytte deg av et gratis rådgivingsbesøk i sesongen.
Generasjonsskifte
Denne innmeldinga gjelder generasjonsskifte.
Navn på tidligere eier/medlem
Vedtekter
Jeg er kjent med vedtektene til Norsk Landbruksrådgiving Agder
Samtykke SMS
Jeg samtykker til mottak av info utsendt som SMS. Feks påminning om aktuelle møter, kurs eller markdager, eller slåttetidspunkt.
Samtykke E-post
Jeg samtykker til å motta info utsendt som epost. I tillegg til medlemsblad og nyhetsbrev, feks invitasjoner til møter, kurs.