Innmeldingsskjema for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Registrer inn dine opplysninger her og send, så tar vi kontakt
 

Kontaktinformasjon
Alle feltene må fylles ut
Fornavn
Etternavn
E-post adresse
Gårds og bruksnr.
Organisasjonsnummer
Bedriftsnavn
Adresse
Produsentnummer
Postnummer
Sted
Medlem i samdrift? Navn
Innmeldingsdato
Mobilnummer
Areal du driver MÅ være med, daa
Grovfor
Korn
Potet
Grønnsaker
Bær
Innmarksbeite
Pelsdyr, annet, spesifiser
Siste årstall for:
Jordprøver
Gjødslingsplan
Husdyr på gården?
Dyreslag
Forhold ved drifta
Evnt. partner som ønsker info
Epostadr til partner
Tidligere eier
Forrige eier meldes ut?
Økologisk drift?
Medlem Oppdal Bygdealmenning?
Andre kommentarer
HMS-avtale 

Almost there..
Account is not activated.
To publish your page and remove this message you must activate your eMarketeer Basic or Pro account.

Log in to your eMarketeer account to upgrade your payplan.