Du kan bestille jordprøver elektronisk her. Du vil få en bekreftelse på bestillingen via epost.
Vi kontakter deg for å avtale detaljer før prøvetaking.

Direkte for jordprøvespørsmål:
Gjennestad: Jørund Lothe: jorund.lothe@nlr.no, 954 93 802
Lier: Ingrid Rimeslåtten Østensen: ingrid.ostensen@nlr.no, 97723438

Priser for uttak av jordprøver

Fyll ut feltene under:
Fornavn
Etternavn
E-post
Firma / Gårdsnavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
Telefon
Organisasjonsnummer
Gårdskommune / kommunenummer
Gårds/bruksnummer