Innmeldingskjema

Fyll ut skjemaet for å melde deg inn i Norsk Landbruksrådgiving Øst.
Jeg er kjent med vedtektene for NLR Øst og ønsker å bli medlem.

Vi registrerer medlemsopplysninger som du har definert under innmelding, samt oppdaterte opplysninger fra Produsentregisteret til bruk for kontingentberegning, utsending av informasjon og kontakt med deg som medlem.