InnmeldingskjemaFyll ut skjemaet for å melde deg inn i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.
 
Jeg ønsker å bli medlem i NLR Innlandet.
Jeg er kjent med vedtektene. Jeg godtar at alle opplysninger som registreres ved innmelding lagres i våre systemer og at disse vil bli oppdatert og supplert via produsentregisteret. Opplysningene vil bli brukt til beregning av kontingent, til utsending av medlemsinformasjon og til å kontakte deg som medlem.