Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 3-2020

Når, hvor og hvordan skal vi vanne korn, gras og potet?  

Mange vekster har ulik følsomhet for tørke i ulike vekstfaser. Dette er undersøkt i Norge ved å sammenlikne skjerming fra nedbør til ulik tid i sesongen med situasjon der jorda ble holdt godt oppfuktet hele tiden. Mens forsøkene med gras viste at tørke hemmet veksten uansett når i vekstsesongen den oppstod, var bildet mer nyansert hos korn og potet.

Beiteblad;
Praktisk veiledning til god beitebruk
 

I norsk mjølkeproduksjon skal alle kyr ha mulighet til å være ute. Dermed kan mye av fôret tas opp på beite i sommerhalvåret. Beitemetodene spenner fra den mest ekstensive formen med kontinuerlig beiting, til den mest intensive formen med stripebeiting.  

I samarbeid med Tine Rådgiving har NLR Innlandet utarbeidet en praktisk veiledning til god beitebruk.  

Korn slått som grønnfôr eller helgrøde 

Tidlig og rask utvikling gjør at de tidlige områdene i Norge snart er tid for å vurdere om det skal bli grønnfôr av strukturkvalitet eller helgrøde, mens de seinere har muligheten til å ta en "graskvalitet" av grønnfôret. 

Beitestell 

Beite kan være den billigste og beste høstelinja vi har, men graset blir fort for langt på beite og da blir det grovt og opptaket ikke optimalt. Skal du få et bra opptak er den optimale grashøgda 12 – 18 cm. Det vil si at det er viktig med pussing og stell av beite med stubbehøgde på 8- 10 cm.  

Sommergjenlegg  

Gjenlegg som såes i juli eller august kalles gjerne tidlig høstgjenlegg selv om det faktisk er sådd i en sommermåned. Men ofte oppfatter vi jo august som en høstmåned. Vi velger å kalle det sommergjenlegg i denne artikkelen

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/