Nyhetsbrev om økologisk frukt og bær nr. 12

20.8.2020

Markdag/fagdag om økologisk jordbær

I morgen, fredag 21. august, kl 12-17, arrangeres markdag i jordbær hos Brit Mjåland i Marnadal og Kjell Magne Larsen i Lyngdal.
Alle interesserte nasjonalt og lokalt er hjertelig velkommen.

Markdagen blir med Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder og produsentene vi besøker.
Påmelding til jkh@nlr.no eller sms til tlf 905 90032 senest 20/8.

Kursserie økologisk frukt og bær høsten 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer en kursserie på nett om økologisk frukt- og
bærdyrking høsten 2020. Vi starter med et introduksjonskurs som tar for seg
generelle temaer som er viktig å kjenne til før en bestemmer seg for å starte med
økologisk dyrking. Temaer som jord og klima, regelverk, marked, vanningsbehov,
arbeidsbehov, gjødsling og planteverntiltak blir tatt opp i introduksjonskurset. Det blir
også en smakebit om de enkelte kulturene. På de neste kursdagene går vi grundig
inn i produksjonen av enkeltkulturene.

For mer informasjon om kursdag og påmelding, trykk på linken under.

Frukt

Jordbær

Ribes

Bringebær

Kontaktpersonar for dei ulike kulturane er:

Økologisk frukt:
Gaute Myren, NLR Viken, 905 07 087, gaute.myren@nlr.no
Marianne Bøthun, NLR Vest, 95290740, marianne.bothun@nlr.no
Økologisk jordbær:
Jan Karstein Henriksen, NLR Agder, 90590032, jkh@nlr.no
Økologisk bringebær: 
Stanislav Strbac, NLR Viken, 97543560, stanislav.strbac@nlr.no
Økologisk ribes:
Sigrid Mogan, NLR Viken, 95230530, sigrid.mogan@nlr.no
 
For meir informasjon om økologisk i NLR sjå:

Meld deg av her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet.