Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 7-2020 

17 kg total Nitrogen - gjelder det meg?

Det har versert en oppfatning av at det kun er tillatt med 17 kg total-nitrogen fra husdyrgjødsel i økologisk produksjon både hos rådgivere, Debio-revisorer og bønder. Det som er viktig å være klar over, som nok ikke har vært tydelig nok kommunisert, er at dette gjelder i sårbare områder definert etter EUs nitratdirektiv.

Fagmøter på nett for Økomjølkprodusenter

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og TINE Rådgiving inviterer økologiske melkeprodusenter til nettbaserte fagmøter. De økologiske Foregangsfylkeprosjektene ble avsluttet i 2018, og NLR og TINE får nå midler fra Landbruksdirektoratet til videre samarbeid om oppfølging av økologiske melkeprodusenter på nasjonalt nivå. Fagmøtene er et av tiltakene. Dette er møter primært for økologiske melkeprodusenter, men det vil også være mulig å delta dersom du produserer økologisk grovfôr til økologiske melkeprodusenter eller om du vurderer omlegging til økologisk melkeproduksjon.
 
10.desember kl 12 – 13
Årets grovfôrkvalitet – styrker og svakheter
Innledere:
 Elin Halvorsen Sikkeland, Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Jon Kristian Sommerseth, Spesialrådgiver fôring | TINE Rådgiving Forskning og Kompetanse

Webinar: Mineraler til husdyr

Optimal tilgang på mineraler og er nødvendig for å unngå mangelsykdommer, og for å opprettholde god produksjon, fruktbarhet og helse hos produksjonsdyra.
NLR Øst arrangerer webinar med Tore Sivertsen fra NMBU fredag 20. november og fredag 27. november. Webinaret er delt opp i fire temaer og du velger selv hvilket og hvor mange du vil være med på. Det koster 200 kr per webinar/foredrag for NLR-medlemmer, 500 kr per foredrag for ikke-medlemmer. Det vil bli gjort opptak av webinarene slik at du kan se kursene i etterkant. 

 
 

Inspirert av underbuksekampen?
Webinar om Jordhelse

Vi vil minne på webinarserien som har gått i år med ulike jordtemaer. 
Etter påmelding vil du motta en mail med link til opptak av tidligere temaer og møtelink til neste møte, så det er altså ikke for seint å melde seg på.
 
Alle webinarene er tilgjengelig frem til februar 2021, så du har mulighet til å se ulike temaer når det passer deg.

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/