Kornkurs

+100 kg på målet

Målgruppe: Dyktige kornprodusenter som ønsker ekstra påfyll av praktisk rettet kunnskap
Målsetting: Deltakerne skal ved hjelp av resultat fra forsøk, forskning, avlingskampen og erfaringsutveksling med kolleger, være i stand til å øke kornavlinga med 100 kg på målet

Deltakeravgift kr 2.400,-
Faktureres ved påmelding
Påmelding innen 5. april

Kurskvelder:
9. april, 16. april, 5. november, 19. november
Skjetlein Grønt Kompetansesenter 
kl 1900-2200 
Markvandringer:
Mai/juni og August
Tid og sted etter avtale med deltagerne
 

Klikk her for påmelding

Program

KURSKVELD 1
JORDSTRUKTUR OG JORDARBEIDING 
-Erfaringer fra Avlingskampen og Havre-NM.
Gjør de noe her som andre kan lære av?
-Økt kornavling gjennom bedre jordstruktur, redusert jordpakking og tilpasset jordarbeiding.
v/Trond Børresen, professor ved NMBU

KURSKVELD 2
GJØDSLING, PLANTEVERN OG pH
 
-Økt kornavling gjennom mer optimal bruk av gjødsel, plantevernmidler (soppmidler) og kalk
-Grunngjødsling, startgjødsling, delgjødsling
-Bladprøver
-Info om sommerens markvandringer
Innledninger ved Einar Strand, NLR/NIBIO
og representant fra Yara 

KURSKVELD 3
ARTER OG SORTER, VEKSTSKIFTE
 
-Slik ble vekstsesongen i Trøndelag,
oppsummering ved NLR
-Vekstskifte
-Arter og sorter

KURSKVELD 4
DRENERING OG ÅPEN POST

-Drenering
-Erfaringer fra en dyktig bonde som lykkes over år
-Åpen post, tema bestemmes etter innspill fra deltakerne underveis i kurset

MARKVANDRINGER 
-mai/juni, fokus på sopp og delgjødsling
-august, fokus på sorter, jordpakking og drenering