Nytt fra NLR Veksthusrådgivning #8 2018
Dette nyhetsbrevet er et tilbud til alle veksthusmedlemmer i NLR Viken. Alle artiklene i denne mailen linker til vår nettside, hvor du også finner tidligere utsendte artikler, pluss annet aktuelt fagstoff: www.veksthus.nlr.no

Integrert plantevern mot skadedyr i agurk

Agurk er utsatt for angrep av trips, spinnmidd, agurkbladlus og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt. I agurk med vekstlys er temperaturen høy og skadedyr utvikles raskt. I lysagurk må det dermed brukes store nok dose doser med nyttedyr tidsnok for at biologisk bekjempelse skal virke.

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat

Tomat er utsatt for angrep av spinnmidd og mellus (kvitfly). Med gode rutiner for utsett av nyttedyr, har vi erfart at biologisk plantevern fungerer godt mot skadedyr i tomat. I helårsproduksjon med vekstlys er det viktig å bruke store nok doser med nyttedyr for å lykkes med biologisk bekjempelse.
Strategien for integrert plantevern i tomat må tilpasses dyrkingsmetoden, for eksempel tomatsorter og lysproduksjon.

Nytt bruksområde for Confidor

EU vedtok 30/5, 2018 å forby all utendørs bruk av Confidor WG 70 (imidakloprid) fordi dette middelet er ekstremt giftig for bier. I vedtak fra Mattilsynet 17/9, 2018 har bruksområdet for Confidor WG 70 blitt redusert for veksthuskulturer både for ordinær godkjenning og for off-label etikett.

Flower Trials 2018 – del 2

Foredling og utvikling av nye sorter av sommerblomster er helt avgjørende for blomsternæringen, og hvert år vises eksisterende sorter samt nyheter for neste sesong under Flower Trials i Nederland og Tyskland. I denne Nytt fra NLR Veksthusrådgiving presenteres noen nyheter fra DümmenOrange. Dette er en av foredlerne som norske produsenter kjøper en god del planter fra.

Hva har oppvask, e-poster og ugras til felles?

Svaret er at oppvask, lesing av e-post og luking av ugras er et evighets-arbeide. Oppgavene tar aldri slutt og det gjelder å ha gode rutiner for å ha kontrollen. Her er noen få, men viktige arbeidsrutiner som hjelper deg med å lykkes med plantevernet i veksthuskulturer.

Dato

Hva

Uke 42

Funksjonstesting av sprøyter 15/10 (Gjennestad)

Vi hjelper deg!

Et samlet rådgiverkorps bestående av norske veksthusrådgivere står bak dette nyhetsbrevet. Vi er ansatt i NLR Viken, og samarbeider tett til beste for medlemmene. Som medlem kan du kontakte den av oss du har mest bruk for!

Dette nyhetsbrevet er sendt til astrid.sigaard.andersen@nlr.no  |  Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg av her  |  Utgiver: NLR Veksthusrådgivning, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke | Red: L.Knudtzon, mobil: 930 43 950 | © 2017 Norsk Landbruksrådgiving Viken