Klikk her for å åpne nyhetsbrevet i nettleseren.
Nytt fra Østafjells                   Nr. 10 - 2020
Innhold
Kontakt oss:
Tlf:                952 86 000
SMS:            952 86 000
                     (ikke MMS)
E-post:          ostafjells@nlr.no
Hjemmeside: www.nlrø.no
Ansatte i NLRØ
Følg denne koblingen for oversikt og kontakt-opplysninger til ansatte i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.
Følg oss på Facebook

Slik tilpasser vi oss i NLRØ

Vi vil være minst like tilgjengelig på telefon, og epost som før. 

Vi vil styrke bruken av skriftelig materiale og utsendinger.

Fagmøter og kurs vil holdt på Teams. Noen typer kurs må vi utsette da det forutsetter fysiske demostrasjoner, og avlegging av eksamen. Hvordan du deltar på teamsmøter finner du ved å klikke her

De som ønsker å besøke oss på kontoret må kontakte oss på forhånd. Vi velger å følge FHI sine råd om hjemmekontor, og begrenser fysiske møter så mye som mulig. 

Utendørs gårdsbesøk og befaringer blir gjennomført.

Normale HMS besøk blir ikke gjennomført, men besøk som er nødvendig blir selvsagt gjennomført.

Funksjonstesting blir gjennomført. 

Bonden og beredskap

Medlemmer med HMS-avtale i NLR-Østafjells har fått tilbud via e-post om bistand til å diskutere beredskap, smittevern og arbeidsrutiner. Bonden er en nøkkelperson i samfunnet og veldig viktig for å opprettholde matproduksjonen. Ut fra dagens koronasituasjon er det ekstra viktig at alle tenker igjennom gårdens beredskap.
Hva gjør du hvis du blir syk?
Hvem kan drifte gården da?
Hvor lett er det for avløseren å sette seg inn i din gårdsdrift?
Har du oppdaterte rutinebeskrivelser?
La oss hjelpe deg med å løfte fokuset på dette viktige temaet og ta kontakt med oss.
Råd til bonden om korona-smitte


Landbruksorganisasjonene har i dag i fellesskap utviklet råd til bonden. I korte trekk: Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården. Klikk her for å lese disse rådeneKlikk her for å komme til regjeringens samside om korona med link til andre offentlige etater.

Klikk her for å lese om de nye rettighetene som har kommet på NAV sine sider. 


Mange bønder trenger sykeavløser og sesonghjelp

Det er mangel på sesonghjelp i enkelte produksjoner, og det kan ble et behov for sykeavløsere i alle produksjoner. Her kan du registrere deg dersom du ønsker å tilby din arbeidskraft gjennom Norske Landbrukstjenester (NLT). 
Du kan også klikke under hvis du trenger hjelp.  
Treflis til strø, talle og kompost

NLR Østafjells har hatt et prosjekt gående om treflis til strø, talle og kompost. Raporten er nå ferdig.
Alle brukerne i prosjektet er godt fornøyd med flis til talle og vil fortsette med det.
Til tross for at trevirke er langt tyngre å bryte ned enn halm, viser kompostanalysene at flistallen kan utgjøre et godt, næringsrikt jordforbedringsmiddel og dersom den lagret et år blir karbon/nitrogen-forholdet så lavt at vil den ikke mobilisere nitrogen i jorda.


Les raporten her

Nordisk Kornkonferanse Kultursorter 2020


Tid: 29.juni-1.juli
Sted: Hellerud Gård, Bråteveien 200, 2013 Skjetten - Norge


Norgesvel, Norskbruksgenbank, Økølogisk spesialkorn i fellsskap arrangerer Nordisk kornkonferanse kultursorter 2020. Konferansen varer i tre dager og er åpen for alle.
Programmet fokuserer på presantasjon  av temaer omkring korns kulturhistorie, mangfold, avl, arvsorter, ernæring og helse, sosialt samvær og nettverk.


Program og påmelding
Bestille tjenester og rådgiving

Trenger du gjødselplan          trykk her
Trenger du jordprøver            trykk her
Trenger du funksjonstesting trykk her
Trenger du hjelp til annet       trykk her
Trenger hjelp til beredskapsplan og smitteplan trykk her

Skal du hjelpe noen med å melde seg inn i NLRØ trykk her