Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 4-2021

Brukerundersøkelse Økologisk grovfôrnytt

I fjor vår sendte vi ut første utgave av et nasjonalt nyhetsbrev for økologiske grovfôrprodusenter og andre interesserte. Målet vårt er å lage nyhetsbrev som inneholder aktuelt og nyttig stoff for økologiske grovfôrprodusenter og andre som er interesserte, uavhengig hvor i landet du holder til.
I linken finner du en kort (5 korte og konkrete spørsmål) vi håper dere tar dere tid til å svare på. Det vil være med på å gjøre dette nyhetsbrevet bedre!

Husdyrgjødsel til økoenga

Hvordan gjødsle økoenga best mulig? Skal all eng få like mye gjødsel eller svarer førsteårs enga bedre på gjødsel enn foreksempel andreårs eng? Stein Jørgensen kommer med gode råd i denne artikkelen.

Husk obligatorisk rapportering av planlagt planteproduksjon til Debio innen 21. april

Alle som ikke allerede har hatt revisjon i år, har mottatt en e-post fra Debio om obligatorisk rapportering av planteproduksjon. Det er flere muligheter for innrapportering. 
1 Bruk web-løsningen som det er lenke til i eposten. Debio foretrekker at dere bruker denne løsningen. I rubrikken «Skifte» skriver du skiftenummer og skiftenavn. Nummereringen som kommer opp automatisk er bare linjenummer. I rubrikken «Grøde» skriver du hva som skal dyrkes på skiftet. Her er det plass til å skrive ganske mye. Hvis du har mange skifter og det bare er endring på noen få, så legg inn de og bruk ei linje til å skrive ei melding om at du gjør det slik. Du trenger ikke nødvendigvis skrive inn alle skiftene når de er som i fjor. 
2 Skriv ut vedlegget med tidligere skifteoversikt. Noter endringer på skjema. Skann dette og send det på epost til Debio: kontor@debio.no
3 Send inn gjødslingsplan for 2021 på epost til Debio. Der finnes alt som trengs: skiftenummer og navn, antall daa og grøde. En forutsetning for å gjøre det er at du har lik skifteinndeling hos Debio og i gjødslingsplanen. 
Hvis det oppstår mindre endringer etter rapporteringen så rettes det opp ved revisjonsbesøket. Større endringer vil Debio gjerne ha beskjed om på epost, slik som areal som går ut eller nytt som kommer inn. Endring av driftsansvarlig person trenger de også å få beskjed om, likedan når det er skifte av produksjon. 

Vintersterke rødkløversorter tilbake i handelen 

Vintersterke rødkløversorter tilbake i handelen 
Trenger enga påfylling av frø til våren? Kløver etablerer seg greitt med direktesåing på grunn av forholdsvis store frø og dermed noe mer opplagsnæring enn andre engvekster. Jordkontakt og spirefuktighet er uansett en fordel for tilslaget.  
 
Hardføre rødkløversorter  
Det er nå frø av to hardføre kløversorter, Betty og Torunn, å få kjøpt som reinfrø dvs. utenom vanlig engfrøblanding. For alle som har behov for å få inn mer kløver i enga er det viktig å sikre seg dette allerede nå. Dette er ikke økologisk frø, men sortene bør tas inn i økologisk drift etter søknad om dispensasjon via  Økofrø – Økofrø (okofro.no), med begrunnelse i hardførhet. Andre hardføre rødkløversorter er Lars og Gandalf.  
 
Såvare til eng og beite 
Såfrø | Felleskjøpet Agri (felleskjopet.no) 
Jordbruksfrø - Strand Unikorn (norgesfor.no) 

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/