Nytt fra NLR Veksthusrådgivning #7 2021
Dette nyhetsbrevet er et tilbud til alle veksthusmedlemmer i NLR Viken. Alle artiklene i denne mailen linker til vår nettside, hvor du også finner tidligere utsendte artikler, pluss annet aktuelt fagstoff: www.veksthus.nlr.no

Hva er riktig dose med nyttedyr?

Riktig antall nyttedyr i forhold til antall skadedyr på plantene er regel nr. 1 for å lykkes med biologisk plantevern.

Ny rovmidd mot trips og mellus

Den nye rovmidden Amblydromalus limonicus gir nye muligheter for å bruke nyttedyr mot trips og mellus også i kulturer som dyrkes ved lav temperatur.

P-bånd og lukeåpning

Når årstidene skifter kan det være nyttig å se over settpunkter som er typiske sommer- og vinterinnstillinger. 

Magne Berland sykemeldt

Magne Berland, er desverre 100 % sykemeldt i resten av september og ut over i oktober. Ta kontakt med våre andre rådgivere om du trenger hjelp.

Informasjon fra HMS rådgiveren

Vask av spredeutstyr
Spredeutstyret bør rengjøres straks etter avsluttet sprøyting. I følsomme kulturer vil det kunne oppstå sprøyteskader som følge av dårlig rengjøring. Husk også å skylle tomemballasjen minst tre ganger med vann før innholdet tømmes i sprøytetanken og tomemballasjen kildesorteres. Vasker du sprøyta umiddelbart etter endt sprøyting, blir utstyret mest mulig reint.
 
Bruk verneutstyr under rengjøring av spredeutsyr!
 
Velg vaskeplass med omhu
Noe av det viktigste ved rengjøring av sprøyte er hvor dette blir gjort for å unngå forurensning og skader på miljø. 50–70% av plantevernmidler i overflatevann kommer fra punktkilder. For tryggest vasking av sprøyteutstyr anbefales skylling på et sted med vegetasjon som tar opp plantevernmiddelrestene. Unngå steder hvor plantvermiddelrester lett havner i over- eller grunnvannet eller andre vannkilder. 
 
Husk også å rengjøre sprøyteutstyret utvendig!

Silke Hansen 
Rådgiver HMS, klima og miljø i NLR Viken
+4790575253
silke.hansen@nlr.no

Vi hjelper deg!

Et samlet rådgiverkorps bestående av norske veksthusrådgivere står bak dette nyhetsbrevet. Vi er ansatt i NLR Viken, og samarbeider tett til beste for medlemmene. Som medlem kan du kontakte den av oss du har mest bruk for!

Dette nyhetsbrevet er sendt til astrid.sigaard.andersen@nlr.no  |  Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg av her  |  Utgiver: NLR Veksthusrådgivning, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke | Red: L.Knudtzon, mobil: 930 43 950 | © 2017 Norsk Landbruksrådgiving Viken