Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 7-2021

Gårdsreportasje

Ingrid Vingelsgaard og Arnstein Enget i Vingelen driver med sau og er mer opptatt av å produsere alt fôret selv, enn å kjøpe kraftfôr basert på importerte råvarer. Les hvordan de har lagt opp drifta på 6-700 moh for å få det til.

Månedens ugras

Åkertistelen er ikke så utbredt på gårder med mye grovfôr i vekstskifte, men kan fint være i en veikant eller på et beite der den får stå i fred hele sommeren. Kjenner du den, kan du oppdage den før den blir et stort problem feks på beitet.

Spaden er et godt hjelpemiddel når en skal vurdere jordkvalitet

Karbon i jord og jordhelse

Intressert i jord, jordliv og jordhelse? NORSØK har nå publisert artikkel om Karbon til bondens beste på Agrobub. Artikkelen oppsummerer resultater om karbonlagring, biologisk aktivitet, jordstruktur og andre jordfysiske forhold fra gårder i Surnadal og Sør-Østerdal med Solør. Gårdene har i mange år har hatt enten ensidig korndyrking eller vekstskifte med både eng og korn. Det var korn på alle skiftene i 2020 da undersøkelsene ble gjennomført.

Jordhelse og grovfôrproduksjon i økologisk melkeproduksjon

Onsdag 25 august arranerer Landbrukets Økoløft, Statsforvalteren Innlandet og Rørosmeieriet fagmøte om økologisk grovfôrproduksjon og jordhelse. Det er flere inspirerende foredrag og faglig påfyll, og det er mulig å delta fysisk på Røros, eller på nett via streaming. Møtet er gratis, men krever påmelding innen 13. august.

Markløftet 2021

Meitemarken er av mange beskrevet som bondens viktigste husdyr. Norsk Landbruksrådgiving inviterer derfor til Markløftet 2021, hvor vi utfordrer alle til å telle meitemarker i egen jord.

Brukerundersøkelse Økologisk grovfôrnytt

Vi har fått inn flere svar på brukerundersøkelsen, men ønsker oss flere for å lage et best mulig nyhetsbrev til dere:-)
I fjor vår sendte vi ut første utgave av et nasjonalt nyhetsbrev for økologiske grovfôrprodusenter og andre interesserte. Målet vårt er å lage nyhetsbrev som inneholder aktuelt og nyttig stoff for økologiske grovfôrprodusenter og andre som er interesserte, uavhengig hvor i landet du holder til.
I linken finner du en kort (5 korte og konkrete spørsmål) vi håper dere tar dere tid til å svare på. Det vil være med på å gjøre dette nyhetsbrevet bedre!


Svar på brukerundersøkelsen her

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/