Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 9-2021

Fôrprøver

Når en har lagt ned mye arbeid i å berge godt grovfôr er det også godt å se hva resultatet virkelig ble. Med fôrprøver kan en planlegge fôringa slik at en bruker de ulike partiene til rett tid i forhold til dyras behov, det er enkelt å ta rett pris dersom en skal selge fôr, og ikke minst er en på god vei til å kunne gjøre gode avlingsregistreringer på eget bruk.

Norske økokyr påvirkes mindre av beiteslipp enn konvensjonelle kyr

Norske og svenske forskere har samla inn data fra 449 norske melkegårder med beitedrift sommeren 2017. Tallene viste at melkeavkastninga (kg EKM) samt fett og protein i melka avtok litt i måneden før beiteslipp til måneden etter beiteslipp, samtidig som celletallet økte. Reduksjonen i melkemengde var noe større enn hva en forventa ut ifra laktasjons-kurve og-lengde.
Det var ingen forskjell mellom gårder med AMS system og gårder med andre melkesystem. Det var heller ingen stor forskjell på om kyrne var på produksjonsbeite, eller om de kun hadde luftegård. Siden det ikke var noen forskjell mellom reelt beite og luftegård, konkluderte forskerne med at det fungerer bra med beite som en del av fôringsopplegget.
Den negative effekten av beiteslipp var derimot mindre på økologiske gårder enn på andre gårder. Forskerne tror at en høyere grovfôrandel i økologisk produksjon gjør at beiteslipp blir en mindre overgang for økologiske kyr enn for konvensjonelle. Forskerne kommer til å jobbe videre med materialet fra studien for å få en dypere forståelse av hva som ligger bak denne forskjellen mellom systemene


Les forskningsrapport her (NB engelsk)

Månedens ugras

Kveke er et kjent rotugrasugras med krypende jordstengel for de fleste, og er mest brysomt i korn og åpenåker. Det kan gjøre seg gjeldene også i grasproduksjon, hvor det fort kan påvirke kvaliteten av grovfôret negativt. Kveka gulner fort utover høsten, og har lett for å bli angrepet av ulike soppsjukdommer,  Vi bør derfor kjenne kveka godt også i grovfôrproduksjonen.


Les mer om kveke her

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/