Velkommen til Næringsutviklingsdag på Statens Hus

Tysdag 1. oktober kl 09:30-16:00

Kva treng du å vite om næringsutvikling i landbruket? 
Dette seminaret er ein god start på å finne ut korleis du kan lykkast med nye eller gamle prosjekt.
Vi har med forelesarar frå Innovasjon Norge, Fylkesmannen si landbruksavdeling, Fylkeskommunen sitt etablerarsenter og Kompetansenettverk Lokalmat Vest mfl.

Dato

1. oktober

Stad

Statens Hus Bergen
(Kaigaten 9)

Tid

09:30-16:00

Tid

Program

09:30-10:00

Velkommen v/Ragna Flotve, FMLA - presentasjonsrunde

10:00-10:30

Innovasjon Norge - Tilskotsordningar i landbruket v/May Britt Otterlei

10:30-11:00

Kompetansenettverk Lokalmat Vest v/Aud Slettehaug

11:00-11:10

Pause

11:10-11:40

Fadderprosjektet v/ Bastian Hoffmann, FMLA

11:40-12:10

Mentorordninga v/Leif Trygve Berge, NLR Vest

12:10-12:40

Lunsj

12:40-13:10

Satsingsområda til Fylkeskommunen v/Heidi Bjønnes Larsen, HFK

13:10-13:40

Fylkesmannen I Hordaland - landbruksavdelinga: Mål og verkemiddel for landbruket i Hordaland, tilskotsordningar, IPT/turisme/lokalmat v/ Ragna Flotve

13:40-14:10

Etablerarsenteret v/ June Kristiansen, HFK

14:10-14:20

Pause

14:20-14:50

SNOP 2019 v/Ester Helland, NLR Vest

14:50-15:10

Digital samling av matprodusentar v/Preben Rasmussen, Fersk Fangst AS

15:10-15:30

Selge gjennom REKO-ring v/Irene Dalland, Dalland gard, Tysnes Bonde- og småbrukarlag

Seminaret er heilt gratis, men vi treng påmelding på grunn av begreinsa plassar og slik at vi kan bestille lunsj til alle. Meld deg på via påmeldingsknappen under, slik at vi veit at du kjem. Påmeldingsfrist 27. september

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Ester Helland på telefon 98245842 eller epost ester.helland@nlr.no

This email has been sent to ester.helland@nlr.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Norsk Landbruksrådgiving Vest SA, All rights reserved