Nytt fra NLR Veksthusrådgivning #5 2018
Dette nyhetsbrevet er et tilbud til alle veksthusmedlemmer i NLR Viken. Alle artiklene i denne mailen linker til vår nettside, hvor du også finner tidligere utsendte artikler, pluss annet aktuelt fagstoff: www.veksthus.nlr.no

Fantastisk sommerblomstsesong i Sør-Norge

Årets sesong for sommerblomster har så lange vært svært hektisk i sør, men sol og varme har gitt redusert blomstersalg på Vestlandet fra uke 23. I nord er det fortsatt fare for frost og snø, og det har regnet de fleste dagene den siste måneden på kysten.

Blå eller gule limfeller?

Vi får ofte spørsmål om hvilken limfellefarge som er mest effektive til fangst av trips. Canadiske forsøk støtter oppunder rådet om bruk av gule limfeller.

Åpne vinduer – mange vil inn

Skadegjørere som vanligvis holder seg ute – kommer inn i veksthus og plasthus på denne tida. Om veksthuset og plantene har vært rene på tidlig vår, så kan det nå komme angrep av bladlus, sikader, jordlopper, sommerfugler og minerfluer gjennom luftelukene. Det er derfor fremdeles viktig å holde oppsyn med og kontrollere planter og limfeller.

Dyrking i begrenset bed i økologisk veksthus

Det er i EU foreslått og godkjent nytt regelverk for økologisk landbruk, som blant annet omfatter dyrking i begrenset bed i veksthus.

Medlemsinnlogging skifter passord

Fredag 8. juni blir det nytt passord for medlemmer på vår nettside viken.nlr.no og veksthus.nlr.no. Det gjelder for ordinære medlemmer og info medlemmer (produsenter). Våre artikler har hittil vært åpne for alle, men i framtiden vil noen artikler ligge bak passord.

Dato

Hva

21/6

Gartnerivandring og grillfest, Hordaland (les mer) 

Uke 34-35

Funksjonstesting av sprøyter (Agder og Rogaland)

Vi hjelper deg!

Et samlet rådgiverkorps bestående av norske veksthusrådgivere står bak dette nyhetsbrevet. Vi er ansatt i NLR Viken, og samarbeider tett til beste for medlemmene. Som medlem kan du kontakte den av oss du har mest bruk for!

Dette nyhetsbrevet er sendt til astrid.sigaard.andersen@nlr.no  |  Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg av her  |  Utgiver: NLR Veksthusrådgivning, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke | Red: L.Knudtzon, mobil: 930 43 950 | © 2017 Norsk Landbruksrådgiving Viken