Kurs i «Praktisk HMS-arbeid»
vinteren 2020

Brattvåg, Ingebrigt Davik huset, del 1, 26.02. kl 12.00-15.00
Nordfjordeid, Stokkenes gjestegard, del 1, 05.03. kl 12.00-15.00
 

Gjev godkjend HMS-kompetanse

  • Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
  • Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
  • Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
  • Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.

Innhald:

  • Skade og ulukkesrisiko/brann- og el-tryggleik
  • Ergonomi/psykisk helse
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø/støy/vibrasjonar
  • Arbeidsgjevaransvar/opplæring/beredskap/tiltak og rutinar

Omfang: Kurset er tre-delt, i alt 12 timar:
1. Rettleiing-motivasjon-gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring - eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis - gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Pris
2.500,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving
1.900,- for medlemmer med HMS-Avtale
3.200,- for andre.
1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

Kurslærarar:
Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS. Kolbjorn.taklo@nlr.no  Tlf 913 96 560

Trude Iren Saure, rådgjevar HMS. trude.iren.saure@nlr.no Tlf 975 28 775


Saknar du kurs der du bur? Ta kontakt, så ser vi kva vi kan få til.