Share this email:

Bli kvalifisert til å kontrollere at hjortekjøtet er sjukdomsfritt og av god kvalitet!  

Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt:

Klikk på linken til det kurset du er interessert i, for mer info og påmelding

15.08.2020: Feltkontrollørkurs, Samnanger
18.08.2020: Feltkontrollørkurs, Surnadal
25.08.2020: Feltkontrollørkurs, Ørsta

Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for at en person på jaktlaget kan kontrollere og gi erklæring på jaktlagets kjøtt, etter å ha deltatt på dette kurset. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå en enklere og rimeligere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.

Hensikt: Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og å øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer.

Målgruppe: Personer som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.
Kursbevis kun til erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt).

Sentrale emner: Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet.
emner Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.

Kursavgiften på kr 2100,- for kurs på hverdag og 2400,- for kurs i helg, inkludert mat og kursmateriell, betales ved påmelding. 

Påmelding via internett på Skogkurs hjemmeside, Følg linken til det kurset du ønsker å melde deg på.