Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel

For å kjøpa og bruka plantevernmiddel i produksjonen på garden, eller på ein arbeidsplass, må du ha plantevernbevis.

NLR Vest arrangerer kurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel årleg i januar og februar.

Fornying og 1. gongskurs –kursa går 9.30-15.30, og eksamen ca. kl.15.45-16.45

  • Ørsta- 29. januar
  • Nordhordland -  onsdag 29. januar, Hagellia Matstove/Dampen, Hagellia 6, 5914 Isdalstø
  • Sogndal – tysdag 4. februar, Lægreid Hotell, Sogndal
  • Nordfjordeid – torsdag 6. februar, Nordfjord Hotell
  • Sunnfjord – sjå tilbodet på Mo:  http://landbrukskurs.no/kurs/
NB! Me tek atterhald i at kursa kan bli avlyst dersom det vert for få påmelde. Prisen er inkludert lærebok, mat og eksamensgebyr (eks mva):
  • Fornying av bevis, 1 dag kr 2850,- for medlem kr 2000,-
  • Bevis fyrste gong, 2 dagar kr 3900,- for medlem kr 2700,-
  • Bevis fyrste gong, berre dag 2 kr 2850,- for medlem kr 2000,-
 
Praksisdag/dag 2 (fokus på helse- og sprøyteteknikk - obligatorisk fyrste gong ein tek planteverneksamen) 
  • Tordag 6. februar i Ljoshall, Stølsvegen 30, Indre Arna
  • Tysdag 3. mars. Bjørkheim kro og motell

 
Dei som deltar for første gang i Sogn og Fjordane, må melde seg på praksisdag på jordbruksskolen på Mo. Sjå info om kurs/eksamensdag 13. og 27. februar her: http://landbrukskurs.no/kurs/