Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 8-2020 
 

Økologisk grovfôr: Bestill såvarer i tide

Vi har vinter og dvaletid, men nå er det tid for å planlegge og forberede neste vekstsesong. Kanskje har du planer om nytt gjenlegg? Plutselig er våren tilbake, og i tillegg ser anna eng litt tynn og glissen ut, og du står der uten såfrø.

Lite radioaktivitet i grovfôr

Veterinærinstituttets undersøkelse av surfôr av gras fra hele Norge viser at det ikke er målbare nivåer av radioaktivitet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Resultatene bekrefter at innholdet radioaktivt cesium i grassurfôr, og dermed også i annet dyrket fôr, er lavt.

Jord, drenering og klimagassutslipp

Det finnes mange agronomiske tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser fra landbruket. Mange av disse tiltakene har andre positive miljøeffekter og kan bidra til økt avling. Dette er tiltak som er aktuelle både i økologisk og konvensjonelt landbruk. NIBIO, NMBU, NLR, NORSØK og Bondevennen har samarbeidet om å lage et faghefte om jord, drenering og klimagassutslipp med mye nyttig kunnskap.

Forgiftning hos husdyr fra vintergrønne hageplanter

Nesten hvert år blir dyr forgifta av giftige vintergrønne hageplanter. Noen av hageplantene våre er mest giftige for sau, andre for hest og ku. NLR Rogaland har laget en fin artikkel om de mest vanlige giftige vintergrønne plantene, med bilder og beskrivelser.

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/