Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 2-2021

Fagmøter på nett for økomjølkprodusentene

10. februar kl. 12.00 – 13.30:
Nytt økologisk regelverk - endringer som vil komme med nytt EU-regelverk fra 2022 - Monica Stubberud, Mattilsynet
Debioinspeksjon - hvilke avvik er vanlig i økologisk melkeproduksjon og hvordan håndteres disse? - Lene Nilssen, Debio
 

Ny redaktør for Fagbladet Økologisk Landbruk

Maren Løhre er ansatt som ansvarlig redaktør i fagbladet Økologisk landbruk.

Jeg gleder meg til å gi bladet et løft, samtidig som det skal beholde sin faglige tyngde, sier hun.

Den nye redaktøren er 30 år, og bor i Grimo i Sørfjorden i Hardanger. Hun har en bachelor i journalistikk, og har arbeidet som redaktør, nyhetsjournalist på nett og med radio. Løhre har også fullført BINGN som er et treårig praksisstudium i biodynamisk landbruk, og hun dyrker grønnsaker til eget bruk.

Det er en stor ære å lede arbeidet med Økologisk landbruk. Jeg vil bli kjent med skrivende og uavhengige rådgivere som igjen kjenner cirka samtlige norske bønder. Det er en unik mulighet til å lære mer om naturen, og jeg gleder meg til å forme bladet slik at høydepunktene dukker opp i postkassen.

Hun overtar som redaktør etter Jan Ferstad.

 

Økologisk Førsteråd


Årsskifte er ofte tid for driftsovertakelse. Om en tar over en økologisk gård har en rett på et nytt økologisk førsteråd selv om det tidligere har vært gjennomført på gården. Økologisk føsteråd er en gratis og uforpliktende gjennomgang av gården og dens forutsetninger til økologisk drift sammen med en dyktig rådgiver fra NLR. Det innebærer et ca 3 timers langt gårdsbesøk, og en skriftlig tilbakemelding i løpet av 14. dager etter besøket.

Studier av næringsbalanse og klimakonsekvenser på Fokhol Gård
 

Fokhol Gård er en stor, biodynamisk drevet gård som omfatter 1 116 dekar på god jord i Stange. Drifta er allsidig, med mjølkeproduksjon og en betydelig produksjon av korn, poteter og grønnsaker i tillegg til grovfôrdyrking.
Studiene av drifta på Fokhol Gård er gjort som en del av prosjektet «Klimaregnskap for norsk landbruksproduksjon – kunnskapsstatus og vurdering av tiltak». Arbeidet ble utført av forsker Artur Granstedt, Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odlilng

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/