Nytt fra NLR Veksthusrådgivning #10 2018
Dette nyhetsbrevet er et tilbud til alle veksthusmedlemmer i NLR Viken. Alle artiklene i denne mailen linker til vår nettside, hvor du også finner tidligere utsendte artikler, pluss annet aktuelt fagstoff: www.veksthus.nlr.no

Planteavfall fra veksthus - oppbevaring og kompostering

NLR Viken har i prosjekt "Økt kunnskap til veksthusprodusenter om kompostering av organisk avfall fra veksthus", sett på oppbevaring og kompostering av avfall fra veksthus som kan imøtekomme nye krav til avfallshåndtering ved bruk av spesialmidler for veksthus.

Plakater om karanteneskadegjørere i veksthus

NLR Viken har jobbet med oppdatering av informasjon om karanteneskadegjørere i veksthus. Vi har blant annet laget 9 nye plakater med de viktigste karanteneskadegjørerne i veksthus. Plakatene har gode bilder, er laminert og laget i A3 format.

Redusert avrenning fra veksthus

Fylkesmannen i Vestfold og Rogaland samt gartnerlagene i de to fylkene, har starta opp et prosjekt for å se på hvordan avrenning av næringsstoff fra veksthus kan reduseres. NIBIO og NLR Viken er også involvert i prosjektet.

Hvordan ha kontroll på sprøyteteknikk arealdose og væskemengder?

Sprøyting i veksthus kan være utfordrende. Mange av de plantevernmidlene vi bruker er kontaktmidler som gjør at man er avhengig av å treffe skadedyret eller soppen for å få effekt.

Dato

Hva

5/12,

Gartnerlunsj hos Horpestad gartneri les mer

Vi hjelper deg!

Et samlet rådgiverkorps bestående av norske veksthusrådgivere står bak dette nyhetsbrevet. Vi er ansatt i NLR Viken, og samarbeider tett til beste for medlemmene. Som medlem kan du kontakte den av oss du har mest bruk for!

Dette nyhetsbrevet er sendt til astrid.sigaard.andersen@nlr.no  |  Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg av her  |  Utgiver: NLR Veksthusrådgivning, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke | Red: L.Knudtzon, mobil: 930 43 950 | © 2017 Norsk Landbruksrådgiving Viken