Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel

Siste kurs i år: 28. mars på Bjørkheim Kro og Motell

Dag 1: Torsdag 28. mars, kl 9.30-16.00 på Bjørkheim Kro og Motell.
Fornying inkl eksamen og 1 dag for dei som tek kurset for første gang.
 
Dag 2: Torsdag 4. april, kl 9.30-16:00 på Bjørkheim Kro og Motell.
Inkl eksamen for dei som tek kurset for første gang.
 
Påmeldingsfrist: 26. mars
 
NB! Me tek atterhald i at kursa kan bli avlyst dersom det vert for få påmelde.For deg om skal ta kurset for fyrste gong, og for deg som treng å fornye autorisasjonsbeviset.
Prisen er inkludert lærebok, mat og eksamensgebyr (eks mva):

  • Fornying av bevis, 1 dag kr 2750,- for medlem kr 1950,-
  • Bevis fyrste gong, 2 dagar kr 3800,- for medlem kr 2650,-
  • Bevis fyrste gong, berre dag 2 kr 2750,- for medlem kr 1950,-
Dag 2 Plantevern er berre for dei som tek kurset for fyrste gong, og du må melde deg på både dag 1 og dag 2. Når du tek beviset for fyrste gong, er det valfritt om ein vil delta på dag 1 eller lese sjølv, men dag 2 er obligatorisk.