Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 2 - 2022

Handelsgjødsel for økologisk drift

Vi har laget en oversikt over gjødselslag som kan brukes i økologisk drift og som kan kjøpes i Norge. Vi garanterer ikke at vi har fått med alt som er tilgjengelig på det norske markedet. Vi har dessuten bare tatt med de produktene som er mest aktuelle i grovfôrproduksjon.
Hvilken gjødsel, eller gjødselkombinasjoner som passer hos deg må du avklare i gjødslingsplanen sett på grunnlag av jordprøver og hva du skal dyrke.
 

Sats på kløveren

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet. Artsrike engfrøblandinger gir mer trygghet for avlingsstabilitet og varighet.


Artikkelen Sats på kløveren

Foto: Inger Birkeland Slågedal

Månedens gårdsreportasje

Mange spekulerer på NoFence, og måndens gårddsreportasje tar for seg nettopp dette temaet. Les om to gårder i Agder som har prøvd ut NoFence i artikkelen Gjerdelaus beiting for biomangfald.

Kjenner du til NLR sine rådgivningsprodukt?

NLR har flere rådgivningsprodukt som retter seg mot økologiske produsenter.
Økologisk førsteråd er et gratis og uforplikende gjennomgang av din drift og dine forutsettninger for å drive økologisk. Om du har hatt et økologisk første råd før kan du få et nytt dersom det skjer større endringer i driftsopplegget. Ved genersjonskifte kan den nye brukeren få økologisk førsteråd.
Økologisk rådgivningsavtale er en skreddersydd rådgivning på inntil 10 timer per kalenderår som kan benyttes til det du trenger for å bli en bedre økologisk produsent. Tjenesten koster i 2022 350 kroner timen i egenandel.
Økologisk grupperåd er med på danne nettverk blandt økologiske produsenter, og byr på faglige oppdateringer. Pris varierer fra gratis til 3000,- per år. Ta kontakt med din lokale NLR-enhet for å finne ut hva de tilbyr av grupperåd i år.
Økoplan er et  tilbud om rådgiving og hjelp ved innmelding i Debio sin kontrollordning plan for omlegging til økologisk produksjon. Du får inntil 10 timer rådgiving og betaler en egenandel på 350 kroner timen.

 


For mer informasjon om produktene

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/