Share this email:

Bli kvalifisert til å kontrollere at hjortekjøtet er sjukdomsfritt og av god kvalitet!  

NLR Vest og Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt 17. august 2019, på Bjørkheim Kro og Motell i Samnanger.

Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for at en person på jaktlaget kan kontrollere og gi erklæring på jaktlagets kjøtt, etter å ha deltatt på dette kurset. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå en enklere og rimeligere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.

Hensikt:  Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og å øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt og å lette omsetningen.

Målgruppe:  Personer som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.
Det er kun erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt) som får kursbevis.

Sentrale emner:  Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet.
Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.

Kursansvarlig:  Kursleder Arve Aarhus, Skogkurs
Veterinær i Mattilsynet

Sted og tid:  Bjørkheim Kro og Motell, 5652 Årland
Lørdag 17. august kl. 09.00 - 17.00

Økonomi:  Kursavgiften på kr 2 300,-, inkludert mat og kursmateriell, faktureres etter kurset.
Påmeldingsfrist 11. august 2019. Deltakerbegrensning