Kurs i «Praktisk HMS-arbeid»

Lindås, Nordhordlandshallen, Knarvik, 16.10 kl 19.30 (del 1)
Førde, Mo og Øyrane vgs, Mo, 05.11 kl 10.00 -16.00 (heile kurset)
Sogndal, Bedriftshelse1, 07.11. kl 19.30 (del 1)

Gjev godkjend HMS-kompetanse

  • Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
  • Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
  • Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
  • Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.
Innhald:
  • Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
  • Ergonomi/ Psykisk helse
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar
  • Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar

Omfang: Kurset er i 3 delar:
1. Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring - eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis - gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Pris
HMS avtale: 1900,-, NLR- medlem 2500,-, andre 3200,-
Deltakar 2 frå same verksemd: 1300,-

Påmelding via påmeldingsskjema under.

Kurslærar:
Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS. Kolbjorn.taklo@nlr.no  Tlf 91396560


Saknar du kurs der du bur? Ta kontakt, så ser vi kva vi kan få til.

If the email does not display correctly
please read it in your web browser