Nytt fra NLR Veksthusrådgivning #9 2021
Dette nyhetsbrevet er et tilbud til alle veksthusmedlemmer i NLR Viken. Alle artiklene i denne mailen linker til vår nettside, hvor du også finner tidligere utsendte artikler, pluss annet aktuelt fagstoff: www.veksthus.nlr.no

Torvreduserte dyrkingsmedier i veksthus

I Tyskland er et større utprøvingsprosjekt i gang der 24 gartnerier tester ut torvreduserte vekstmedier til ulike potteplanter over en fireårs periode.

Skandinavisk samarbeidsprosjekt innen plantevern, Interreg ØKS

23. november arrangerer Interreg-prosjektet plantevernmøte for norske, svenske og danske rådgivere innen veksthus og planteskole. Har du en problemstilling vi bør ta med?

Fagmøte på Teams om gjødsel- og energipriser

Gjødsel- og energipriser m.m. øker – hvordan tenker vi da? Møtet er rettet mot grønnsaksprodusenter på friland

Grundig rengjøring nå gir friske planter til våren

Virus, sopp, bakterier og skadedyr kan overleve i tomme veksthus. Dersom du gjør en storrengjøring på høsten når veksthusene er tømt for planter, vil smittepresset av skadegjørerne reduseres.

Det er en målsetning å fase ut bruken av torv i hagebruksprodukter. Uttak av torv bidrar til betydelige klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold.

Torvfritt eller ikke?

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) trenger din erfaring for å forstå hvordan og i hvilken grad ulike dyrkingsmedier brukes.

Vi håper du vil bruke et par minutter på noen spørsmål.  

Undersøkelsen avsluttes 1. desember.

Mentorordninga i landbruket - søknadsfrist 1.des.

Etter et vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet ble Mentorordninga i landbruket landsdekkende fra 2020. 
Hvis du synes du dette høres interessant ut så ta kontakt med oss.

November
30

Julemøte i Vestfold Gartnerlag

Den 30. november invitere Vestfold Gartnerlag til julegrøt på Gjennestad. Hold av datoen.

Vi hjelper deg!

Et samlet rådgiverkorps bestående av norske veksthusrådgivere står bak dette nyhetsbrevet. Vi er ansatt i NLR Viken, og samarbeider tett til beste for medlemmene. Som medlem kan du kontakte den av oss du har mest bruk for!

Dette nyhetsbrevet er sendt til astrid.sigaard.andersen@nlr.no  |  Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, meld deg av her  |  Utgiver: NLR Veksthusrådgivning, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke | Red: L.Knudtzon, mobil: 930 43 950 | © 2017 Norsk Landbruksrådgiving Viken