Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 1-2022
Godt nytt år!

Fagmøteserie økomelk
Tine og NLR - Kalv i fokus:

Utforming av kalvingsbinger
ved Knut Berg
"Redd økokalven"
(Kalvetap og melkeforsyning i råmelksperioden – hvordan vet vi at de får nok?)
ved Randi Therese Garmo

Onsdag 26/1 klokka 11.00-12.30 skal Knut Berg, byggplanlegger i NLR Øst snakke om utforming av kalvingsbinger og Randi Therese Garmo, veterinær i TINE  lære oss hvordan vi steller best med kalvene.


Link til påmelding

Kjenner du til NLR sine rådgivningsprodukt?

NLR har flere rådgivningsprodukt som retter seg mot økologiske produsenter.
Økologisk førsteråd er et gratis og uforplikende gjennomgang av din drift og dine forutsettninger for å drive økologisk. Om du har hatt et økologisk første råd før kan du få et nytt dersom det skjer større endringer i driftsopplegget. Ved genersjonskifte kan den nye brukeren få økologisk førsteråd.
Økologisk rådgivningsavtale er en skreddersydd rådgivning på inntil 10 timer per kalenderår som kan benyttes til det du trenger for å bli en bedre økologisk produsent. Tjenesten koster for 2022 350 kroner timen i egenandel.
Økologisk grupperåd er med på danne nettverk blandt økologiske produsenter, og byr på faglige oppdateringer. Pris varierer fra gratis til 3000,- per år. Ta kontakt med din lokale NLR-enhet for å finne ut hva de tilbyr av grupperåd i år.
Økoplan er et  tilbud om rådgiving og hjelp til innmelding i Debio sin kontrollordning plan for omlegging til økologisk produksjon. Du får inntil 10 timer rådgiving og betaler en egenandel på 350 kroner timen.

 


For mer informasjon om produktene

Månedens gårdsreportasje

Setring på setre uten vei er en døende kultur i Norge, men flere steder holdes den både levende og bidrar til småskala produksjon av eksklusive produkt Jelsetra og Grindal gårdsysteri er et godt eksempel på dette. Ikke bare holder de tradisjonen i hevd, de støler med kyr og geiter, og videreforedler all melka som produseres i sesongen som varer omtrent fra 10. juli til 25. august.


Gårdsreportasje

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/