Nyhetsbrev om økologisk frukt og bær nr. 13

3.9.2020

Kursserie økologisk frukt og bær høsten 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer en kursserie på nett om økologisk frukt- og
bærdyrking høsten 2020. Vi starter med et introduksjonskurs som tar for seg
generelle temaer som er viktig å kjenne til før en bestemmer seg for å starte med
økologisk dyrking. Temaer som jord og klima, regelverk, marked, vanningsbehov,
arbeidsbehov, gjødsling og planteverntiltak blir tatt opp i introduksjonskurset. Det blir
også en smakebit om de enkelte kulturene. På de neste kursdagene går vi grundig
inn i produksjonen av enkeltkulturene.

For mer informasjon om kursdag og påmelding, trykk på linkene under.
Påmelding kan gjøres samlet for alle kurs, eller senest dagen før for enkeltarrangement.
Kursene har ingen deltageravgift.

Frukt

Jordbær

Ribes

Bringebær

Kontaktpersonar for dei ulike kulturane er:

Økologisk frukt:
Gaute Myren, NLR Viken, 905 07 087, gaute.myren@nlr.no
Marianne Bøthun, NLR Vest, 95290740, marianne.bothun@nlr.no
Økologisk jordbær:
Jan Karstein Henriksen, NLR Agder, 90590032, jkh@nlr.no
Økologisk bringebær: 
Stanislav Strbac, NLR Viken, 97543560, stanislav.strbac@nlr.no
Økologisk ribes:
Sigrid Mogan, NLR Viken, 95230530, sigrid.mogan@nlr.no
 
For meir informasjon om økologisk i NLR sjå:

Meld deg av her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet.