Nytt om økologisk grovfôrdyrking

Økologisk grovfôrnytt nr. 6-2020 

Har dekningsgrad av kløver om høsten betydning for neste år?

Danskene mener at det er viktig med en høy kløverprosent om høsten for å få gode avlinger neste år. Om du følger lenka under kan du lese en dansk artikkel om hvorfor, og få noen nye tanker om gjødsling i et økologisk driftsopplegg.

Lave slaktevekter på lamma? 

Forsøk i Agder og på Tingvoll vist at sikori i enga har en positiv effekt på tilveksten på lamma. Sikori inneholder nemlig stoffer som virker begrensende på innvollsnyltere.
Sikori liker varme og har en fantastisk tilvekst når det er varmt, og vokser klart best i juli og august. Den har pålerot, trives godt på god jord og klarer tørke godt. Dersom du har dyra i utmarka hele sommeren kan det hende at det er best å satse på fôrraps og raigras til sluttfôring i september.
Virker det interessant å prøve noe nytt neste år? Les mer i lenken under, og diskuter med din nærmeste NLR rådgiver.
 

Undersøk jorda di – framgangsmåte og hjelpeplansjer
 

Hvordan du ved hjelp av et spatak kan få mer informasjon om jorda di, finner du ved å følge lenkene under. Dette kan du gjøre systematisk og etter hvert lærer du mye om jorda på de ulike skiftene. Eller du kan undersøke jorda der du synes det vokser litt dårlig og ikke har noen umiddelbar forklaring. Sammenlign gjerne med et sted der det vokser godt. Kanskje ligger svaret i ulikheter i jordstruktur. «Jordlappen» er utviklet for at gardbrukere selv, evt. i samarbeid med en rådgiver, på en enkel og systematisk måte kan undersøke jorda.

Et nytt saueår - forberedelser til parring

Når høsten kommer, starter saueåret på nytt. Da begynner jobben med å planlegge og forberede dyra på neste sesong.

Lag et demonstrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur!

Et demonstrasjonsfelt kan være stort eller lite, alt etter hvordan det skal brukes. Det kan sås for hånd, med forsøkssåmaskin eller landbrukssåmaskin. I artikkelen deler vi erfaringer om hvordan vi gjorde det i prosjektet JordBio, og skriver litt om røtter og andre egenskaper til de vekstene vi brukte. 

Nyhetsbrevet er sendt til jan.ferstad@nlr.no 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, avbestill her.

Kontakt: elin.thorbjornsen@nlr.no

Eller kontakt din enhet: https://www.nlr.no/lokale-enheter/